Моја школа

Информатика и рачунарство [ VIII | Основна школа ]

15. 10. 2020 | Груписање података и групна статистика - обрада и вежбање