Програмски архив TВ Београд је специјализована служба чија је основна функција да: прикупља, евидентира, одабира, сређује, обрађује, класификује, валоризује, врши техничку заштиту, похрањује и чува аудиовизуелне материјале настале у процесу телевизијске продукције. 

Реч је, најпре, о две функције, првој која је оперативна и састоји се у стварању и коришћењу аудиовизуелне грађе у текућој свакодневној производњи и емитовању телевизијског програма, и другој, која је место где се формира и чува својеврсна збирка, трезор, музеј покретних слика, архивска грађа од значаја не само за телевизију као институцију већ и најширу друштвену заједницу. 

Садржају сајта можете приступити на овој адреси.

Контакт:

Aбердарева 1, 11000 Београд;

телефон: (011) 655-12-05, (011) 655-10-72;

факс: (011) 655-13-34

e-mail: tvdokum@rts.rs