Моја школа

Енглески језик [ VIII | Основна школа ]

16. 03. 2021 | Утврђивање градива, утврђивање и систематизација; Описивање будућих радњи (The Future Simple – passive), обрада, утврђивање