Читај ми!

Изложба фотографија Станка Костића – „Народни неимари Србије - руком, по мери“ у Галерији САНУ

У Галерији науке и технике САНУ отворена је излозба фотографија која представља нашe градитељско наслеђе. „Народни неимари Србије – руком, по мери“плод је тридесетогодишњег документовања културе становања.

Од истока до запада, од севера до југа, фотограф Станко Костић путовао је Србијом и направио неколико стотина хиљада фотографија, а у Галерији науке и технике њих 52. Изложба је својеврсни запис о народним неимарима и њиховој души изливеној у кућама. 

"Кућа је трајање и љубав кој зрачи из тих грађевина, све наде опстанка представљене народним градитељима кроз његову творевину", рекао је аутор изложбе Станко Костић.

Аутор поставке не позива посетиоце да се одрекну садашњости и не пружа бег у прошлост, већ их наводи на промишљање о протицању времена. Изложба је подељена у четири целине.

„Те старе куће треба да се обнове да се дотерају и то представља први аспект изложбе, други који је представљен реконструисаним кућама у којима се поново живи, трећи је социолошки аспект, а четврти је покушај савремених градитеља да по принципима народног градитељства прилагоде и направе нову кућу прилагођену новим корисницима", рекао је аутор изложбе Станко Костић.

На изложби је поред принципа неимарске градње представљена и архитектура школованх градитеља.

„Из ових кућа које су старамајке или чувари простора истиче потреба да се оне очувају, јер чувајући кућу, чувајући језик ми чувамо и сами себе", истакао је аутор изложбе.

Изложба "Народни неимари Србије - руком, по мери", биће отворена до 1. октобра 2022. године.