Strategija za smanjenje siromaštva

Glavni cilj programa "Kontakt organizacije civilnog društva za implemataciju Strategije za smanjenje siromaštva" je uspostavljanje dvosmerne komunikacije civilnog društva i vladinih institucija.

Dvosmerna komunikacija između civilnog društva i vladinih institucija, pre svega Tima potpredsednika Vlade za primenu Strategije smanjenja siromaštva u cilju bolje primene te strategije, poboljšana je, ali potrebno je još raditi na tome, ocenjeno je na završnom skupu u Palati Srbije.

Program "Kontakt organizacije civilnog društva za implemataciju Strategije za smanjenje siromaštva" primenjuje se već godinu i po i okuplja sedam reprezentativnih kontakt nevladinih organizacija koje predstavljaju marginalizovane grupe koje su najviše pogođene siromaštvom, objasnila je predstavnica Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije smanjenja siromaštva Ivana Ćirković.

Prema njenim rečima, te marginalizovane grupe najčešće su žene, osobe sa invaliditetom, izbeglice i interno raseljena lica, Romi, mladi, deca i stara lica.

Putem kontakt organizacija, koje su karike u lancu, informacije stižu do krajnjih korisnika.

"Potrebe i interesi krajnjih korisnika, takođe preko kontakt organizacija, koje su same okupile 657 nevladinih oganizacija zainteresovanih za probleme marginalizovanih grupa, prenose se do vladinih institucija", objasnila je Ćirković.

Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, jedne od kontakt organizacija, koja je okupila 43 nevladine ogranizacije koje se bave problemom položaja žena, istakla je da je dvosmerna komunikacija na kojoj se radilo u proteklih godinu i po poboljšana, ali da još nije sistematična.

"Razlozi su različiti. Od nedostatka sredstava do promene saziva Vlade, do koje je došlo u tom periodu", dodala je Ignjatović.

Program finansiran sredstvima Odeljenja za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, u naredne tri godine će pomagati norveško Ministarstvo inostranih poslova, dok će sedam kontakt nevladinih organizacija nadgledati izdvajanje sredstava iz Republičkog i lokalnih budžeta u te svrhe, rekla je Ivana Ćirković.

U narednom periodu očekuje se formiranje tela koje bi bilo institucionalni mehanizam saradnje državnog i civilnog sektora.

broj komentara 0 pošalji komentar