Stojanović: Objediniti sve obaveštajne službe

Predsednik skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da sve obaveštajne službe treba objediniti u jedinstvenu kontraobaveštajnu službu i formirati republički istražni biro koji će se baviti organizovanim kriminalom.

Momir Stojanović je podsetio da u Srbiji trenutno rade tri službe bezbednosti i to dve vojne - Vojnoobaveštajna agencija i Vojnobezbednosna agencija i Bezbednosno-informativna agencija (BIA).

"Zašto nemamo integrisan obaveštajno bezbednosni sistem i zašto imamo rascepkanu organizaciju obaveštajno bezbednosnog sektora kakav danas imamo", upitao je Stojanović na okruglom stolu "Integritet u službama bezbednosti" koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP).

Smatra da sve službe treba objediniti u jedinstvenu obaveštajnu službu Srbije sa posebnim odeljenjima u zavisnosti od toga koja je problematika u pitanju.

Stojanović kaže da bi u celokupnoj organizaciji službi trebalo da postoji obaveštajna, kontraobaveštajna služba i republički istražni biro, koji bi se bavio organizovanom kriminalom.

Predsednik upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić osvrnuo se na problem korupcije i zapitao da li su službe bezbednosti i njihovi pripadnici otporni na korupciju i koliko su podložni korupciji?

"Čini mi se da ima razloga da se pitamo da li je moguće da službe budu časne, dostojne u razorenom društvu. Da li je moguće u društvu koje je visokokorumpirano očekivati da institucije ili njihovi zaposleni budu dovoljno otporni", pita se Hadžić.

Rekao je da činjenica da je premijer u nekoliko navrata formirao posebne radne grupe za rasvetljavanje određenih slučajeva što ukazuje da nema dovoljno poverenja u službu.

Hadžić je podsetio da korumpiranje predstavlja jedan od metoda rada službe tokom prikupljanja podataka i da je teško poverovati da će službenici moći da razgraniče gde korupcija prevazilazi interes službe.

"Ako vi ljude tako zbližite sa koruptivnim postupcima kao nečim što je normalno i u korist službe, da li će ti ljudi sutra prepoznati gde je granica", rekao je Hadžić.

O iskustvima rada holandskih obaveštajnih službi govorio je Mateus van den Berselar, koji je 35 godina proveo u službi.

broj komentara 0 pošalji komentar