Deficit budžeta u prvoj polovini godine 304,8 milijardi dinara

U prvoj polovini ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 304,8 milijardi dinara. Samo u junu iznosio je 68,3 milijardu dinara, objavilo je na sajtu Ministarstvo finansija.

Za prvih šest meseci deficit republičkog budžeta iznosi 304,8 milijardi, ostvareni su prihodi od 579,1  a izvšeni rashodi u iznosu od 883,9 milijardi dinara.

Samo u junu deficit je iznosio 68,3 milijarde dinara, naplaćeni su prihodi od 123,3  od čega su poreski iznosili 103,9 milijarde.

"Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 44,8 milijardi  dinara i akciza u iznosu od 31,8 milijardi. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 18,3 milijardi dinara", navelo je Ministarstvo finansija.

Dodaje se i da je zabeležen priliv donacija u junu od jednu milijardu dinara.

Izvršeni su rashodi u iznosu od 191,6 milijardi dinara.

Na rashode za zaposlene, u junu je otišlo 25,7 a za transfere OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 33,5 milijardi dinara.

Navedeno je i da su subvencije iznosile 44,3 milijardi dinara, dok su ostali tekući rashodi bili 32,9 milijardi, s obzirom da je s tih rashodnih kategorija isplaćivana pomoć privrednicima i građanima u sklopu seta mera za borbu protiv efekata pandemije koronavirusa.

Na nivou opšte države u periodu januar - jun ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 311,5 mlrd dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 248,3 mlrd dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.