Šest izraza koji su nam nepozvani ušli u svakodnevni rečnik

Epidemija koronavirusa naučila nas je kako se pravilno peru ruke, kako se pravilno stavlja i skida maska. Tokom epidemije nastale su i neke nove reči, a svakodnevni rečnik nam je bogatiji i za izraze do sada rezervisane samo za medicinsku struku.

Komorbiditet

Reč koja označava pridružena oboljenja, bolesti ili stanja koja postoje zajedno sa glavnim oboljenjem ili osnovnom bolešću kod istog pacijenta. Na primer, ukoliko neko ima kovid 19, kao osnovnu bolest, a uz to i dijabetes i hipertenziju kao pridružena oboljenja.

Imunitet krda

Sintagma koja obeležava kolektivni imunitet koji se razvija kada najmanje 60 do 70 procenata populacije stekne imunitet prema nekoj bolesti. Nastaje prirodnim putem, zaražavanjem ili vakcinisanjem.

Epidemiološka kriva

Kriva na grafikonu koja pokazuje kojom se brzinom i intenzitetom širi virus, tj. koliko novih slučajeva zaraze ima iz dana u dan. Na osnovu kretanja epidemiološke krive mogu se planirati mere kojima se sprečava širenje zaraze ili se ublažavaju već donete.

Definicija slučaja 

Skup određenih simptoma oboljenja ili kliničke slike na osnovu kojih se odlučuje o daljem postupanju i tretmanu pacijenta. 

KovIDIOT

Potpuno nova složenica nastala tokom pandemije koronavirusa. Imenuje one koji besprizornim ponašanjem ugrožavaju živote drugih. Urban dictionary navodi da su KovIDIOTi i "oni koji kupuju 50 rolni toalet-papira pa drugome ne ostave ništa". 

Infodemija 

Pojava koja je tokom pandemije koronavirusa došla do izražaja, a koja označava poplavu lažnih i polutačnih vesti i informacija koje mogu da imaju katastrofalne posledice u kriznim situacijama.