Dozvoljeno okupljanje najviše 100 ljudi u zatvorenom prostoru i na otvorenom

Naredbom ministra zdravlja broj ljudi koji se može okupiti na javnom mestu, u zatvorenom i na otvorenom prostoru, ne sme biti veći od 100. Prethodno je bilo zabranjeno okupljanje više od 50 ljudi.

U naredbi objavljenoj u Službenom glasniku 21. maja, navodi se da se zabranjuje javno okupljanje više od 100 ljudi, bilo da je u pitanju zatvoreni ili otvoreni prostor.

Prilikom javnih okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske) i rastojanje prisutnih od najmanje dva metra.

Kada je reč o okupljanju na otvorenom prostoru, rastojanje između okupljenih mora iznositi najmanje dva metra, uz upotrebu maski. 

Prethodno je bilo dozvoljeno da se na javnim skupovima okupi najviše 50 ljudi.

Ministar je naredbu doneo na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta "Batut".