У Регистру медија подаци о новчаним средствима

Законом о јавном информисању и медијима прописано је да се у Регистар медија, између осталог, уписују и подаци о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи као и подаци о износу новчаних средстава добијених од органа јавне власти, саопштило је Министарство културе и инфомисања.

Подносилац пријаве за регистрацију наведених података је орган јавне власти и он је дужан да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава медију изврши упис података о висини додељених средстава у Регистар медија, пренео је Танјуг.

Неопходно је да сви органи јавне власти, који су по неком од прописаних основа додељивали новчана средства медију, у законом предвиђеном року изврше упис података у Регистар медија.

Под органима јавне власти, како се наводи, подразумевају се државни органи, органи територијалне аутономије, локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.

број коментара 0 Пошаљи коментар