Строже мере заштите на раду за послодавце и запослене, казне до милион динара

Послодавци и запослени су обавезни да примењују низ мера за спречавање заразних болести. То предвиђа нови Правилник о превентивним мерама за спречавање ширења епидемије. Казне за непоштовње мера су од 20.000 до милион динара.

Сврха нових мера је да се истовремено очувају здравље запослених и процеси рада.

А послодавац је, између осталог дужан да сачини писана упуства о спречавању заразне болести и њеним симптомима, обезбеди физичку дистанцу запослених по потреби увођењем и сменског рада, појача хигијену уз често проветравање и дезинфекцију радног простора и осигура безбедан рад са спољним партнерима.

"Ми их не гледамо као нове мере. Од почетка кризе све ово што се сада препоручује у виду наредбе ми смо то примењивали од првог дана. Применили смо све мере од уласка са мерењем температуре са дезинфекцијом обуће, руку. Маске се мењању у току рада", каже Славиша Цветковић, власник компаније ДИТС из Лесковца.

Наводи да се по завршетку смене ради дезинфекција и да су агажовали Јавно здравље из Лесковца. 

Правилник обавезује и запослене да поштују прописе, користе опрему за личну заштиту и обавесте послодавца уколико добију симптоме заразе или их примете код других. У Унији послодаваца кажу да је радно прилагођавање у условима пандемије неминовност, али и да то са собом носи проблеме.

"На жалост све је то нешто што поскупљује и отежава процес рада. Рецимо у транспорту, пуно људи треба да дође превозом, знамо каква су ограничења у јавном превозу, неке линије су укинуте и послодавци морају да организују долазак на посао. И то доводи до смањења, односно отежавања производног процса и уопште функционисања фирме", каже Милош Ненезић из Уније послодаваца Србије.

Послодваци су дужани да у року од месец дана донесу План примене мера из Правилника и именују одговорне за њихово спровођење. А предузећа, рад прилагоде епидемиолошкој ситуацији у локалној средини.

"Радници ако мисле да нешто није како треба, свакако треба то да пријаве или Инспекцији рада или Санитарној инспекцији, који ће свако из своје надлежности проверавати да ли је то што пише у Плану мера, то што је и наложено", каже Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Према његовим речима, задатак свих нас је да безбедност и здравље на раду подигнемо на највиши могући ниво, да покажемо одговорност према својим запосленима, а да запослени покажу одговорност према себи и другима.

Према Закону о безбедности и здрављу на раду казне за непоштовње мера су ригорозне: за послодавце од 100.000 до милион динара, а за запослене од 10.000 до 20.000 динара.