Čitaj mi!

Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Početkom novembra u Vranju je u porodičnom nasilju ubijena jedna žena. Prihvatna stanica u tom gradu je od početka godine zbrinula 23 žene i dvadesetčetvoro dece. O sprečavanju nasilja, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, govorili su u Bujanovcu predstavnici SOS telefona, Centara za socijalni rad i policije.

Godinama trpe nasilje pre nego što to prijave. Najčešće nemaju gde da se sklone, utočište nalaze u Prihvatnoj stanici.

"Psihički su me maltretirali, nekad sam trpela i fizičko nasilje, ali u poslednje vreme samo psihički", kaže jedna žrtva nasilja.

Prihvatna stanica u Vranju deo je Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i godišnje zbrine od 50 do 60 žrtava nasilja u porodici. Iako je predviđeno da bude privremeni smeštaj, mnoge žrtve ostaju tu više meseci, pa i godina. Često se dešava da se vrate nasilniku. Partnersko nasilje dominira, a sem fizičkog i psihičkog, žene trpe i ekonomsko nasilje.

"Pomažemo im tako što imamo razgovor podrške sa njima, možemo da im damo informacije gde mogu dalje da idu, u koje institucije, i da i mi kontaktiramo institucije, i to je moguće", kaže Una Mladenović, SOS telefon u Vranju.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici primenjuje se u Srbiji od avgusta ove godine. Poštovati odredbe iz Konvencije znači ne tolerisati različite oblike nasilja u društvu.

"Suština je da bi sve institucije, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, trebalo da budu umrežene, da razmenjuju podatke, da zajedno štite žene od nasilja", kaže Danijela Pešić, Autonomni ženski centar u Beogradu.

"Bezbednost žrtve prevashodno je na prvom mestu, bezbednost i dobrobit deteta, za nasilje
 je krivac isključivo učinilac nasilja, što ranije nije bila praksa", kaže Saša Stamenković, Policijska uprava u Vranju.

Godišnje na SOS telefon javi se do 150 žena, u 95 odsto slučajeva nasilje traje od početka zajedničkog života.

rts.vranje@rts.rs
+381 17 424 945

broj komentara 0 pošalji komentar