Protiv krize u medijima

Privatizacija lokalnih medija nije dala rezultate, a model javih servisa, poput RTS-a, pokazao se kao bolje rešenje, rečeno na medijskom forumu "Pretpostavke za pluralizam medija" u Kragujevcu.

U većini privatizovanih lokalnih medija u Srbiji situacija je danas daleko lošija nego pre njihove prodaje, dok se, po oceni analitičar Đorđa Vukadinovića model javnih servisa - poput RTS-a, pokazao kao dobro rešenje.

Svetka ekonomska kriza pogodila je i medije u Srbiji. Poslednje analize poštovanja Zakona o radiodifuziji i opšteobavezujućeg uputstva o ponašanju emitera pokazuju i pad profesionalnih standarda.  

Nedstatak finasijskih sredstava u znatnoj meri utiče na kvalitet programa u elektronskim medijima.

U štampanim glasilima, zbog hiperprodukcije, kvalitet je daleko ispod evropskog nivoa, zaključak je učesnika medijskog foruma "Pretpostavke za pluralizam medija" koji je održan u Kragujevcu.

Prema važećem zakonu, svi mediji u vlasništvu lokalnih samouprava moraju biti privatizovani do kraja ove godine.

Toj ideji, odavno se suprotstavljaju lokani emiteri čiji su osnivači gradovi i opštine, sa idejom osnivanja takozvanih regionalnih javnih servisa, po ugledu na Radio-televizuju Srbije i Javni servis Vojvodine.

Problem lokalnih medija 

"Osnivanje regionalnih javnih servisa je samo jedan od načina za spas elektronskih medija, koji su u procesu tranzicije, najčeše žrtve. Osim u nekoliko slučajeva, privatizacija medija u Srbiji nije dala željene rezultate i uglavnom je dovela do likvidacije", kaže Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

O toj inicijativi raspravlja i radna grupa Ministarstva kulture koja bi uskoro trebalo da da svoje predloge za izmenu medijskih zakona. 

"Slična je situacija i u štampanim medijima. Veliki broj nekada uglednih loklanih listova više ne postoji, dok na drugoj strain, imamo hiperprodukciju tabloida", rekao je Zoran Panović, novinar dnevnog lista "Danas". 

Kao način za prevazilaženje krize, Panović navodi mogućnost povezivanja lokalnih štampanih medija sa nekim od takozvanih nacionalnih izdavača.

Direktorka Radio-teelvizije Kragujevac Jovanka Marović rekla je da je ta kuća ostala privržena ideji regionalnih javnih servisa jer se na taj način najbolje štiti pravo na potpuno informisanje populacije u centrima izvan prestonice.

U Republičkoj radiodifuznoj agenciji, na osnovu svojih analiza, navode da je veliki broj emitera koji se ne pridržava aktuelnih propisa. 

Najveći problemi sa kojima se Agenicja suočava su piraterija i nepoštovanje Zakona o oglašavanju, pa je u ovoj oblasti, broj prekršaja najveći. 

Brojni su i zahtevi medija za smanjenje nadokande za korišćenje frekvencija.

broj komentara 0 pošalji komentar