Austrougarska objava rata Srbiji

Ministar inostranih poslova Austrougarske grof Bertold uputio je vladi Kraljevine Srbije, 28. jula 1914. godine, otvoreni telegram u kome se kaže: "Austro-Ugarska smatra da se od sada nalazi u stanju rata sa Srbijom".

Kraljevskom Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu
eventualno Kragujevcu

Beč, 28. jul 1914. godine

(telegrafskim putem)

Budući da vlada Kraljevine Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu od 10/23. jula 1914. godine koju je uručio austrougarski poslanik u Beogradu, Carska i Kraljevska Vlada je prinuđena da se sama pobrine za očuvanje svojih prava i interesa i da, u tom cilju, pribegne oružanoj sili.*

Prema tome, Austro-Ugarska smatra da se od sada nalazi u stanju rata sa Srbijom.

Ministar inostranih poslova Austro-Ugarske Grof Bertold

* U originalnom nacrtu objave rata Srbiji od 27. jula, a koja je identična tekstu telegrama, koji se čuva u Državnom arhivu Austrije,  nalazila se i (polu)rečenica koja je precrtana plavom olovkom i nije poslata u Beograd. Rečenica glasi:
", a naročito s obzirom na to da su srpske trupe već napale jedan odred Carske i Kraljevske vojske u blizini Kovina."

 

broj komentara 0 pošalji komentar