Kuća Gece Kona spomenik kulture

Kuću i knjižaru izdavača Gece Kona u Knez-Mihailovoj ulici u Beogradu Vlada proglasila za spomenik kulture. Budući vlasnik moraće da sačuva namenu lokala i vrati autentične elemente koji knjižari nedostaju.

Vlada Republike Srbije donela je odluku da kuću izdavača i knjižara Gece Kona u Beogradu proglasi za spomenik kulture, saopštilo je Ministarstvo kulture, na čiji predlog je odluka doneta.

Odluka je rezultat inicijative koju su krajem decembra prošle godine pokrenuli ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić i ministar kulture Nebojša Bradić.

Odlukom Vlade su utvrđene i mere zaštite spomenika kulture, kojima se propisuje očuvanje autentične namene lokala u prizemlju u funkciji knjižarske delatnosti.

Takođe, propisano je da enterijer bude sačuvan u meri u kojoj je to moguće, vraćanjem autentičnih elemenata koji nedostaju, kao i da u prostoru knjižare bude obezbeđeno i memorijalno mesto sa akcentom na ličnost i delo Gece Kona.

Novi vlasnik knjižare će biti u obavezi da očuva izgled objekta.

Neće biti dozvoljeno postavljanje klima uređaja na uličnu fasadu, instaliranje gromobranskih uređaja i uređaja za zaštitu od požara, kao i izvođenje radova koji mogu ugroziti statičku stabilnost spomenika kulture.

Spomenik kulture, kao mesto koje se vezuje za ličnost i delovanje Gece Kona, jednog od najznačajnijih kulturnih i prosvetnih poslenika i mesto okupljanja vodećih intelektualaca tog vremena, predstavlja važno svedočanstvo uspona kulturnog i društvenog života Beograda između dva svetska rata.

Kuća je sagrađena 1928. godine za braću Petra i Milovana Matića, prema projektu arhitekte Radoslava Todorovića, a 1932. godine je od prvobitnih vlasnika otkupio Kon, i u njoj otvorio knjižaru pod nazivom "Izdavačka knjižarnica Gece Kona", koja je postala jedna od najbolje snabdevenih trgovina te vrste na Balkanu.

broj komentara 0 pošalji komentar