Ekološke akcije daju dobre rezultate

Srbija na 29. mestu prema Indeksu ekoloških performansi. Dobar plasman posledica ekološke akcije "Očistimo Srbiju" u okviru koje je očišćena skoro polovina deponija u Srbiji, rekao ministar Oliver Dulić.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je da se prema "Indeksu ekoloških performansi" za ovu godinu, Srbija od 163 zemlje sveta našla na 29. mestu.

"To što se Srbija našla na veoma dobrom mestu, doprineli su u velikoj meri napori da se mnogi zakoni primene u oblasti zaštite životne sredine", rekao je Dulić.

Dulić je Tanjugu rekao da je takav "dobar plasman" posledica i velike ekološke akcije "Očistimo Srbiju" u okviru koje je očišćena skoro polovina deponija u Srbiji.

Osvrnuvši se na preliminarne rezultate izveštaja koji je predstavljen na Svetskom forumu u Davosu, prema kojima je Srbija ekološki "zdravija" od većine zemalja regije, Dulić je rekao da je važno to što je uvedena stroža kontrola ekološke inspekcije i postignut dogovor sa industrijom da se implementiraju najmoderniji standardi.

Pitanje svesti 

"Očekuju nas veliki napori i trud da to mesto popravimo u narednim godinama. U 2010. godini ćemo postaviti sistem upravljanja otpadom, ne samo komunalnim otpadom, nego i posebnim tokovima otpada koji bi trebao da dovede do toga da Srbija uredi i ovu oblast", izjavio je ministar životne sredine.

Govoreći o promeni svesti kod građana kada je reč o ekološkim pitanjima, Dulić je istakao da je akcija "Očistimo Srbiju" najveću pažnju posvetila na ponašanje građana i pitanje svesti stanovništa o problemima životne sredine.

"Edukacija od osnovne škole, pre svega naše omladine, a zatim i svih ljudi koji svakodnevno zagađuju životnu sredinu, na koji način mogu da smanje taj uticaj na prirodu, je nešto što se pokazalo kao jako dobro", objasnio je Dulić.

Dulić je, međutim, upozorio da nije zadovoljan nekim oblastima, pre svega zaštitom biodiverziteta, stanjem komunalne infrastrukture i opterećenjima koji zbog toga pogađaju životnu sredinu i dodao da će se na tome uraditi ubuduće.

Svako mora da shvati da je investicija u životnu sredinu velika investicija. Zahteva mnogo novca, ali doprinosi mnogo bojem kvalitetu našeg stanovništva i omogućuje zemlji da privuče velike investicije i zaposli ljude", naveo je Dulić.

Građani zainteresovani za ekološke teme 

Konačan izveštaj o ekološkim performansama zemalja za ovu godinu biće objavljen 12. februara, a indeks države rangira se prema deset kategorija, kao što su zagađenje vazduha, biološka raznovrsnost i klimatske promene.

Direktor ekološkog Fonda "Ecotopia" Srđa Popović ocenio je da je svrstavanje Srbije na 29. mesto u oblasti ekologije dobra vest i dodao da je svest građana o čuvanju svoje okoline poboljšana, zahvaljujući pre svega akciji "Očistimo Srbiju".

Prema njegovim rečima, poslednje istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da ekološke teme u većoj meri interesuju građane nego ranije.

Popović je naglasio da bi u narednom periodu trebalo veću pažnju posvetiti reciklaži jer Srbija sada reciklira samo 15 odsto smeća, uglavnom papir.

Kako je istakao, Srbija je jedna od energetski najneefikasnijih nacija i tome bi trebalo posvetiti veću pažnju.

broj komentara 0 pošalji komentar