Miljko Radisavljević prvi na listi kandidata za tužioca

Na listi kandidata za tužioca za organizovani kriminal sa koje će Vlada Srbije jednog, ili više njih predložiti Narodnoj skupštini za izbor, nalaze se aktuelni tužilac Miljko Radisavljević i još tri kandidata.

Prema rang listi kandidata Državnog veća tužilaca, isti, najviši broj od 70 poena za stručnost, osposobljenost i program rada, sa Radisavljevićem deli advokat Mladen Nenadić iz Čačka, dok je nekadašnji tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Tomislav Kilibarda dobio 69,4, a Sonja Milićević 54 poena.

Na rang listi kandidata za tužioca za ratne zločine nalazi se šest kandidata.

To su Snežana Stanojković i Dejan Terzić sa najvišim brojem od 70 poena, zatim Đorđe Ostojić 69,2, Milan Petrović sa 67, 8, Miroljub Vitorović sa 64,8 i Sonja Milićević 57,6 poena.

Državno veće tužilaca je na svom sajtu objavilo i liste kandidata za 25 viših i 58 osnovnih javnih tužilaštava.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu, javnog tužioca na predlog vlade bira Narodna skupština na period od šest godina, i on može biti ponovo biran.

Vlada Narodnoj skupštini može da predloži jednog, ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

Vlada predlaže kandidate sa liste koju je utvrdilo Državno veće tužilaca.

Prema podacima DVT-a, na oglas za izbor ukupno 85 javnih tužilaca u Republici, javilo se ukupno 252 kandidata.

Tokom postupka predlaganja kandidata petočlana Komisija DVT je utvrđivala stručnost i osposobljenost kandidata, sastavila rang-listu kandidata.

broj komentara 0 pošalji komentar