Skoro dve trećine kompanija ima teškoće u poslovanju, većina planira da zadrži zaposlene

Drugo po redu istraživanje Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) o uticaju kovida 19 na poslovanje pokazuje da iako skoro dve trećine anketiranih kompanija (60 odsto) ima teškoće u poslovanju, zaposlenost planiraju da zadrže na postojećem nivou, navodi se u saopštenju.

Članice Američke privredne komore u Srbiji, kako se navodi u saopštenju, očekuju pad profitabilnosti za 25 odsto, investicija za 30 odsto, ali većina (63 odsto) ne očekuje probleme sa likvidnošću.

Ističe se da najveći uzrok pada poslovne aktivnosti čak 68 odsto ispitanika nalazi u smanjivanju tražnje za proizvodima i uslugama, što je posebno vidljivo u sektoru turizma i ugostiteljstva, saobraćaja i nekretnina.

Dodaje se da je pored većine kompanija koje nameravaju da ostanu na istom broju zaposlenih do kraja godine (71 odsto), relativno sličan broj onih koji planiraju novo zapošljavanje (14 odsto) i onih koji očekuju otpuštanje (15odsto). Kako se navodi u saopštenju, ozbiljnost posledica po privredu najbolje ilustruje poređenje sa rezultatima istraživanja "Sedmo prolazno vreme" iz 2019. godine kada je 78% kompanija planiralo rast poslovanja, a 61% novo zapošljavanje.

Većina kompanija smatra da će oporavak biti postepen 

"Kada je reč o prognozama oporavka, više od polovine kompanija (55%) smatra da će oporavak ekonomije biti postepen i imati oblik slova 'U', dok zbog očekivanja drugog talasa zdravstvene krize, 22% ispitanika prognozira oporavak u obliku slova 'W'. Ukoliko se kovid 19 zaustavi odmah, više od dve trećine ispitanika (67 odsto) procenjuje da je potrebno najviše šest meseci za povratak na uobičajen nivo poslovanja", navedeno je u saopštenju Američke privredne komore u Srbiji.

Zoran Petrović, predsednik Američke privredne komore, zahvalio se Vladi Srbije na razumevanju za potrebe privrede i otvorenosti za sugestije i rekao da je ovakvo istraživanje jedan od najboljih načina da se pomogne u formulisanju i praćenju efekata mera za brži oporavak privrede.

"Zahvaljujemo se Vladi što je u donete mere direktno uključila predloge koji su došli iz privrede i Američke privredne komore. Država je privredi dala prvu injekciju pomoći, ali do vraćanja na pretkrizni nivo, naročito posebno pogođenih industrija poput hotelijerstva i saobraćaja, potrebno je razmatrati i određene sektorske pakete", rekao je Petrović.

U saopštenju se dodaje da polovina članica ne koristi i ne planira da koristi mere državne pomoći, dok mere uglavnom koriste mala i srednja preduzeća. Najbolje rangirane mere Vlade među kompanijama su odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade (41 odsto), direktna pomoć za mala i srednja preduzeća (40 odsto) i odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica (23 odsto).

"Potreban drugi talas mera" 

Američka privredna komora u saopštenju ukazuje da je potreban drugi talas mera namenjen posebno pogođenim sektorima - turizmu, posebno hotelskoj industriji, i saobraćaju, uz razmatranje mera za pomoć građevinskoj industriji i sektoru prometa nepokretnosti. Gubici posebno pogođenih sektora, npr. hotelijerstva u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu su preko 90%, a oporavak na pretkrizni nivo se ne očekuje pre 2023. godine.

Istraživanje sprovedeno od strane Američke privredne komore u Srbiji, po drugi put nakon početka zdravstvene krize izazvane kovidom 19, ima za cilj da na strukturisan način predstavi aktuelni i očekivani ekonomski uticaj krize na poslovanje kompanija, kao i mere koje treba preduzeti kako bi se minimizirali negativni efekti na zdravlje građana i domaću ekonomiju.

Istraživanje je zasnovano na ispitivanju percepcije kompanija članica AmCham-a i sprovedeno je u periodu od 04. do 13. maja 2020. godine uz korišćenje kombinovanog pristupa. 

Prvo istraživanje na temu uticaja kovid 19 na poslovanje sprovedeno je od 13. do 17. marta ove godine na istoj populaciji.