Vlada pojašnjava šta su javna okupljanja, ni na svadbama ne može da bude više od sto ljudi

Zabrana javnog okupljanja više od sto osoba u zatvorenim prostorima juče je stupila na snagu. Vlada Srbije pojasnila je danas šta sve podrazumevaju javna okupljanja.

Javnim okupljanjem više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru smatra se okupljanje u objektu, stacionarnom ili privremenom, i svakom drugom objektu i prostoriji sa potpunim krovnim pokrivačem, u kojem se – bez obzira na povod i razloge – može okupiti više od sto ljudi i u koji se može ući ili iz njega izaći samo na za to određenom mestu.

U tom smislu, javnim okupljanjem više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru smatra se održavanje kulturnih, zabavnih, humanitarnih, ekonomskih, naučnih i socijalnih sadržaja, kao i okupljanja radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja političkih i drugih uverenja i ciljeva.

Javna okupljanja su i održavanje sportskih aktivnosti, okupljanja za izražavanje i ostvarivanje verskih prava i sloboda, okupljanja povodom svadbi, krštenja, rođendana i drugih tradicionalnih manifestacija; okupljanja u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, diskoteke i sl.)

Iz Vlade ističu da je reč o događajima na kojima u jednoj prostoriji u istom momentu boravi više od stotinu ljudi, bez obzira na to da li su u statusu učesnika događaja ili publike, odnosno posetilaca.

Javnim okupljanjem u zatvorenom prostoru ne smatra se održavanje nastave u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, koja je organizovana u skladu sa preporukom koju je dalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – da se nastava organizuje na način da se obezbedi da u jednoj prostoriji (učionici, sali, amfiteatru i sl.) bude manji, a u odnosu na veličinu prostorije optimalan broj učenika, odnosno studenata.