Čitaj mi!

Zbornik „Umetnost za čitanje“ pred čitaocima

Predstavljanje zbornika „Umetnost za čitanje“ u izdanju RTS Izdavaštva, Insituta za književnost i umetnost i Radio Beograda 2 održano je u RTS klubu. „Umetnički pregled“ je naš prvi časopis posvećen likovnim umetnostima. Izlazio je mesečno od oktobra 1937. do aprila 1941. godine u Beogradu, kao izdanje Muzeja kneza Pavla. Njegov urednik bio je Milan Kašanin, direktor Muzeja, istoričar umetnosti. Saradnici su bili značajni istoričari umetnosti, arheolozi, književnici, likovni umetnici, arhitekte i drugi. Kada se posmatra u celosti, perspektiva časopisa se pokazuje kao harmonična i interdisciplinarna.

Zbornik pod nazivom Umetnost za čitanje čini 19 radova podeljenih u pet poglavlja (Teorija, estetika i nauka; Pisci; Reč i slika; Van slike i Iz sveta). Većina radova prethodno je predstavljena na naučnoj konferenciji.

Većina radova u zborniku prethodno je predstavljena u sažetijem obliku na naučnoj konferenciji Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled (1937-1941), koja je u organizaciji Instituta za književnost i umetnost održana početkom septembra 2020. godine u Pedagoškom muzeju u Beogradu.

Tu se istovremeno odvijala i naučna izložba autora dr Zoje Bojić i Ane Mihailović, kao i dr Ivana R. Markovića o časopisu u realizaciji Ustanove Studentski kulturni centar Novi Sad. Živa naučna diskusija koja je bila integralni deo ovog skupa i koju je snimao i delimično i emitovao Radio-Beograd doprinela je i uobličavanju ovog zbornika, koji je posvećen istoj temi.

„Građa, ono što je zabeleženo u ovom časopisu, koja je sama po sebi interdisciplinarna, u ovom zborniku se posmatra multidisciplinarno“, kaže dr Zoja Bojić, naučni savetnik i glavni pokretač velikog poduhvata Instituta za književnost i umetnost.

„Naučne discipline koje iz različitih uglova osvetljavaju ovu široku temu i mnoge pojedinačne teme uključuju sledeće naučne oblasti i njihove brojne metodologije: istoriju umetnosti, teoriju umetnosti, filozofiju, estetiku, istoriju književnosti, studije srednjeg veka, balkanološke studije, klasične nauke, kao i grupu prirodnih nauka koje su od posebnog značaja za oblast heritologije“, objašnjava Bojićeva.

Na promociji su govorili: dr Bojan Jović, naučni savetnik, direktor Instituta za književnost i umetnost, jedan od urednika publikacije, prof. dr Svetlana Smolčić Makuljević, jedan od recenzenata publikacije, dr Zoja Bojić, naučni savetnik i jedan od urednika publikacije i glavni pokretač poduhvata čiji je rezultat zbornik o čuvenom časopisu Umetnički pregled i Dragan Inđić, odgovorni urednik RTS Izdavaštva.