Čitaj mi!

Koji su rokovi za objavu konačnih rezultata izbora i kako se raspodeljuju mandati u Skupštini Srbije

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih izveštaja donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima izbora. Mandati u parlamentu dele se prema D'Ontovom sistemu, a potvrđuje ih Narodna skupština na prvoj sednici.

Protiv ukupnog izveštaja o rezultatima parlamentarnih izbora podnosilac proglašene izborne liste i birač mogu podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od objavljivanja ukupnog izveštaja na veb-prezentaciji.

I za objavu rezultata predsedničkih izbora i prigovore važe isti rokovi kao i na parlamentarnim izborima.

raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Međutim, izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Kada se raspodeljuju mandati primenom sistema najvećeg količnika, količnici izbornih lista nacionalnih manjina koje su osvojile manje od tri odsto glasova uvećavaju se za 35 odsto.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista koja učestvuje u raspodeli mandata podeli svakim brojem od jedan do 250.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među 250 najvećih količnika svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli.

Ako dve ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se raspodeljuje mandat, prednost ima izborna lista koja je dobila veći broj glasova.

Ako određenoj izbornoj listi pripada više mandata nego što ima kandidata za narodne poslanike, mandat koji se ne dodeli toj izbornoj listi dodeljuje se izbornoj listi kojoj pripada sledeći najveći količnik za koji nije dodeljen mandat.

Republička izborna komisija u roku od deset dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste i izdaje uverenja o izboru za narodnog poslanika.

Narodna skupština potvrđuje mandate 

Narodna skupština na prvoj sednici potvrđuje mandate narodnih poslanika, po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Na prvoj sednici Narodne skupštine koju saziva predsednik parlamenta iz prethodnog saziva, vrši se izbor predsednika i potpredsednika i imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.

Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Nakon donošenja odluke o potvrđivanju mandata narodni poslanici polažu zakletvu čiji tekst glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi!"

U Narodnoj skupštini obrazuju se poslaničke grupe iz reda narodnih poslanika.