Parlamentu upućen predlog za ukidanje vanrednog stanja

Na inicijativu Ministarstva odbrane, uz koju je dostavljen odgovarajući elaborat u skladu sa Zakonom o odbrani, Vlada Republike Srbije saglasila se na današnjoj sednici da predsednik Republike Srbije i predsednica Vlade Republike Srbije upute Narodnoj skupštini zajednički predlog za ukidanje vanrednog stanja.

U predlogu se navodi da je aktivnostima nadležnih zdravstvenih organizacija i državnih organa na teritoriji Republike Srbije uspostavljen aktivan epidemiološki nadzor nad oboljenjem kovid 19, navodi se u saopštenju iz Vlade.

Istaknuto je da je kao rezultat primene preventivnih mera došlo do usporavanja epidemijskog toka i do pada intenziteta aktivnosti virusa.

"Imajući u vidu sve trenutne parametre, u predlogu koji je upućen Narodnoj skupštini navodi se da se kovid 19 više ne može smatrati oboljenjem od javno-zdravstvenog značaja koje predstavlja opasnost najvišeg stepena rizika, odnosno javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana", piše u saopštenju.

Narodna skupština Republike Srbije će se izjasniti o predlogu Vlade Republike Srbije na posebnoj sednici.