Шта послодавац мора да достави да би раднику продужио плаћено одсуство

Министар за рад Зоран Ђорђевић наводи да послодавци који желе да продуже радницима плаћено одсуство дуже од 45 радних дана треба да доставе, поред потписаног захтева и свих детаља о компанији и последњој исплаћеној заради, и кратко образложење зашто и због којих околности треба да буде продужено плаћено одсуство радницима.

Послодавци који своје запослене, с обзиром на тренутну ванредну ситуацију у Србији, упуте на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана треба да доставе Министарству за рад електронским путем Одлуку надлежног органа послодавца потписану од овлашћеног лица или Захтев послодавца са потписом законског заступника.

Из министарства напомињу да није потребно наводити број радних дана на који се запослени упућује на плаћено одсуство, јер се решење о давању сагласности издаје само за период док је на снази ванредно стање.

Министар за рад Зоран Ђорђевић објашњава да послодавци, поред захтева који треба да буде потписан и свих детаља о самој компанији и око тога када је исплаћена последња зарада, треба да доставе и кратко образложење зашто и због којих околности треба да буде продужено плаћено одсуство радницима.

Оно што је врло битно је да треба доставити и неку контакт адресу на коју ће надлежни вратити решење, али такође и неки контакт телефон ако буде потребна некаква допуна, наводи министар.

Ђорђевић каже да се на сајту Министарства рада и Вајбер заједници детаљно објављују свакога дана све важне одлуке и информације, и позива све грађане и послодавце да прате тај сајт.