Čitaj mi!

Počinje naučni skup „Obrazovanje: stanje, perspektive i uloga u razvoju Srbije“

„Obrazovanje: stanje, perspektive i uloga u razvoju Srbije“, dvodnevni naučni skup o stanju, perspektivama i ulozi obrazovanja u razvoju Srbije, biće otvoren u petak, 17. septembra, u 10.30 časova,  u Svečanoj sali SANU. Ovaj skup se organizuje u okviru ciklusa „Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku“, pokrenutog 2012. godine kako bi se pružio uvid i doprinos ključnim pitanjima razvoja zemlje, poput obrazovanja, nauke, kulture, privrede i društvenog uređenja.   

Skup  „Obrazovanje: stanje, perspektive i uloga u razvoju Srbije“ se sastoji od nekoliko celina. 

Nakon pozdravnih reči, na početku će biti održana dva opšta izlaganja o preduzetim merama u obrazovnoj politici u Srbiji od 2012. godine, o čemu će govoriti ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić („Moć znanja“) i profesor Ivan Ivić („Kritička analiza obrazovne politike i stanja u obrazovanju Srbije“).

Potom će, u bloku koji sledi, biti analizirani neki od najvažnijih sistemskih problema visokog školstva u Srbiji i predložena moguća rešenja, kako bi ono u budućnosti bilo društveno odgovornije i korisnije.

O akademskim slobodama i institucionalnoj autonomiji govoriće akademik Vladimir Bumbaširević. Dopisni član SANU Vladica Cvetković će izlagati na temu „Zašto je visoko obrazovanje nemoguće reformisati“, dok će profesor Branko Urošević svoje izlaganje posvetiti visokom obrazovanju u odnosu na razvojne potrebe Srbije u doba globalne digitalne transformacije.

Nakon toga, pažnja će biti posvećena nastavnicima i njihovom mestu i ulozi u razvoju obrazovne politike u Srbiji. Profesorka Ana Pešikan govoriće na temu „Izgubljeni u prevodu - Nastavnici u Srbiji: subjekti ili objekti promene“,  a zatim sledi izlaganje „Opasnost eksperimentisanja u obrazovanju: dajmo inicijativu nastavnicima“ profesora Aleksandra Kavčića.

Akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, daće svoje viđenje jednog od najvažnijih pitanja kada je reč o svrsi obrazovanja - „Formiranje kulturne i intelektualne elite: kako obrazovati buduće nosioce razvoja Srbije“. 

U subotu, 18. septembra, prvo predavanje će se ticati problema pismenosti dece i mladih  u Srbiji danas, o čemu će govoriti profesorka Slobodanka Antić i dr Jelena Stevanović, a potom sledi drugi deo skupa - diskusije. 

Nakon uvodnih izlaganja o problemima udžbenika (Prof. Slobodanka Antić), reformi gimnazija (Rade Zejak), mestu dualnog obrazovanja  u obrazovnom sistemu (Sarita Bradaš) i smislu i koncepciji digitalizacije u obrazovanju (Dr Miloš Bajčetić), biće otvorena diskusija u kojoj mogu da se uključe svi učesnici konferencije. 

Ovim skupom teži se sagledavanju celovitog stanja obrazovanja u Srbiji. Glavni ciljevi jesu predstavljanje i analiza ključnih podataka o pomenutoj temi, kritička analiza trendova u razvoju obrazovanja od 2012. godine kada je doneta Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, kao i razmatranje ovih nalaza u svetlu mogućnosti da obrazovanje bude razvojni resurs Srbije. 

Na osnovu analiza i uvida biće date preporuke za  unapređivanje obrazovanja u Srbiji koje će biti dostavnjene svim relevantnim državnim i obrazovnim institucijama. 

Konferencija će biti prenošena onlajn, na internet stranici SANU https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/