Čitaj mi!

Kuda ide naša mladost

Specijalna emisija "Kuda ide naša mladost" posvećena je mladima, a na veoma suptilan način povezuje sve aspekte odrastanja naše dece i ukazuje na probleme sa kojima se suočavaju roditelji. Emisija otkriva koliko poremećaj sistema vrednosti, nezdrav život i pogrešno usmeravanje zbunjuje mlade generacije... ali ih u određenim okolnostima čini veoma trezvenim...

U emisiji govore dva izuzetna intelektualca - profesor dr Ratko Božović, sa sociološkog stanovišta i dr Srđa Trifković, sa istorijskog i međunarodnog  aspekta u kontekstu alarmantnih tenedencija globalizma, sa posebnim osvrtom na srpsku dijasporu u svetu.

Deca komentarišu stvarnost koja ih okružuje, njihov odnos prema porodici, društvu, materijalnim i duhovnim vrednostima, religiji, medijima i idealima.
Gledaoci će imati priliku da prepoznaju negativne pojave koje utiču na odrastanje mladih, jer emisija svakako daje doprinos razumevanju jedne od najvažnijih društveno aktuelnih  tema danas.

Autor emisije je mr Mirjana Raičević Tasić

Realizacija Ljiljana Dimitrijević