Evropa i Srbi: Mira Radojević, drugi deo

Doc. dr Mira Radojević proučava istoriju jugoslovenske ideje, srpsko-hrvatske odnose, probleme demokratije i parlamentarizma, delovanje građanskih političkih stranaka, ulogu političke i intelektualne elite, posleratnu jugoslovensku emigraciju...

Dr Radojević je objavila dve monografije: "Naučnik i politika - Politička biografija Božidara V. Markovića od 1874. do 1946." i "Udružena opozicija od 1935. do 1939." Autor je i više desetina naučnih radova koji su objavljeni u domaćoj i stranoj stručnoj periodici.

Učestvovala je na više desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Kao predavač po pozivu, održala je seriju predavanja na Masarikovom univerzitetu u Brnu. Saradnik je Srpskog biografskog rečnika i član redakcije Srpske enciklopedije.

Vojislav Laletin Vojislav Laletin

U drugom delu razgovora za serijal RTS Evropa i Srbi dr Radojević objašnjava odnos ideje jugoslovenstva i naučno-političke inteligencije s ovih prostora; analizira ulogu nacija i dijaspora u kontekstu uspona i kraha jugoslovenske ideje; bavi se fenomenom političke emigracije i disidentstva, u okvirima "velike" Jugoslavije; govori o naučnoj "korektnosti" u udžbenicima istorije, u kojima je predstavljen raspad Jugoslavije; procenjuje da li se može govoriti o krizi kolektivnog sećanja srpskog naroda...

Urednik, scenarista i voditelj: Vojislav Laletin
Snimatelj: Tomislav Ivanović
Montaža: Ljubomir Plavljanić
Realizacija: Jelisaveta Janić

broj komentara 0 pošalji komentar