Ne mešati sredstva za dezinfekciju, mobilni telefon najbolje prebrisati alkoholom

U ovakvim okolnostima nikada dovoljno praktičnih saveta. Šta kažu stručnjaci: kako se, i čime, čiste različite površine u kući?

Varikina, asepsol, alkohol... Čime ćemo šta dezinfikovati?

Stručnjaci savetuju da svaki od ovih preparata možemo da koristimo, važno je da se pridržavamo uputstva.

Stolove, na primer, odnosno, sve tvrde površine, treba brisati duže, kako bi rastvor delovao na virus. Osim toga, umesto prskanjem, rastvore je bolje naneti krpom na površinu koju brišemo.

Prof. dr Goran Roglić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kaže da je, po literaturi, kontaktno vreme kod varikine i alkohola najkraće. Dovoljno je, navodi, od jednog do pet minuta u zavisnosti od izvora podataka da ubije virus, odnosno da značajno smanji njegovu koncentraciju. Kod asepsola je kontaktno vreme nešto duže.

Roglić upozorava da varikina može da ošteti tkaninu, ali da se za đonove cipela preporučuje. Za mobilne telefone, daljinske upravljače, prekidače, kvake, ključeve preporučuje da se koristi alkohol.

Ističe da bi voće i povrće trebalo ispirati isključivo hladnom vodom, dok upakovane namirnice koje donosimo iz prodavnice, možemo da prebrišemo.

Kada je reč o namirnicama, objašnjava profesor, preporuke su da se ambalaža prebriše ili rastvorom varikine, pri čemu može da bude i razblaženiji od ovoga 1:50, ili rastvorom asepsola i da se ostavi neko vreme pre upotrebe.

Ne savetuje se mešanje različitih sredstava za dezinfekciju.

"Niste napravili štetu sem što ste potrošili dezinfekciono sredstvo. Znači jednim dezinfekcionim sredstvom je sasvim dovoljno premazati. Pri čemu još jednom naglašavam da u objektima u kojima nema sumnjivog, obolelog na virus dezinfekcija površina nije neophodna, dovoljno je održavanje standardno kućne higijene", objašnjava profesor Roglić.

Naglašava da je pranje ruku vodom i sapunom 20 sekundi i duže, najvažnije. Treba koristiti 70-procentni rastvor alkohola kada nema uslova za pranje ruku, ali treba voditi računa o tome da prevelika koncentracija alkohola može dovesti do pucanja kože. U tom slučaju, upozorava Roglić, virus može da se zavuče u pore i ostane zaštićen.