Изабрано ново руководство Матице српске

У Српском народном позоришту у Новом Саду одржана је 129. редовна Скупштина Матице српске на којој је за председника изабран Драган Станић, а изабрани су потпредседници, генерални секретар, Управни и Надзорни одбори.

За потпредседнике изабрани су Јован Делић, Милан Матавуљ, Срђан Шљукић, а генерални секретар је Милан Мицић.

Изабрани су почасни чланови, нови стални чланови сарадници, реизабрани чланови сарадници и изабрани нови чланови сарадници. Потврђен је пријем нових редовних чланова Матице српске.

Прихваћен је Извештај о четворогодишњем раду Матице српске (2016-2019) и Извештај о раду Надзорног одбора и финансијском пословању Матице српске (2016-2019).

Прихваћени су Извештај о четворогодишњем раду Библиотеке Матице српске (2016-2019), Извештај о четворогодишњем раду Галерије Матице српске (2016-2019) и Извештај о четворогодишњем раду Издавачког центра Матице српске (2016-2019).

Скупштини је присуствовало 298 чланова Матице српске са правом гласа.