Јавне набавке у 2011. години

Јавне набавке у 2011. години

________________________________________________ 

23.12.2011.  Претходни распис за набавку добара - систем за припрему и емитовање информативног програма.

 Претходни распис

____________________________________________ 

22.12.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-16/11 - Набавка услуга - Ревизија Финансијских извештаја РТС за 2011. годину.

 Обавештење

________________________________________________

28.11.2011. Јавни позив за ЈНВВ  бр. Д-33/11 - резервни делови за DVC PRO УРЕЂАЈЕ

Јавни позив објављeн у Службеном гласнику бр. 097/2011 од 21.12.2011.год.

Јавни позив

________________________________________________

22.12.2011. Јавни позив за подношење понуда за ЈНМВ  бр. д-24/11 - батерије за потребе РТС - набавка је обликована у две партије

Јавни позив

________________________________________________ 

16.12.2011.Обавештење о закљученом уговору за малу набавку  бр. д-21/11

 Обавештење

________________________________________________

16.12.2011. Обавештење о закљученом уговору за малу набавку бр. д-30/11

 Обавештење

________________________________________________

16.12.2011. Обавештење о закљученом уговору за набавку спроведену у другој  фази

рестриктивног поступка Д-27/11

 Обавештење

________________________________________________

14.12.2011 Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-29/11, за набавку добара - Телетекст систем плусплус.

 Обавештење

________________________________________________

14.12.2011 Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-2/11, за набавку добара - Видео главе за SONY "C" VTR машине.

 Обавештење

________________________________________________

14.12.2011 Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-22/11, за набавку добара - Службена стилска одећа и обућа.

 Обавештење

________________________________________________

13.12.2011. Обавештење о ОБУСТАВИ поступка јавне набавке мале вредности - добра - ЈН бр. д-31/11 - RF OPREMA ZA EHF2012 

 Обавештење

________________________________________________ 

06.12.2011.  Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку за ЈНВВ бр. Дп-31/11 - ДОДАТНА ИСПОРУКА ДОБАРА - ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА НАДОГРАДЊУ РЕПОРТАЗНИХ КОЛА ХД1 И ХД2  

 Обавештење

________________________________________________ 

Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку за ЈНВВ бр. Дп-30/11 - Теџничка надоградња Сд и ХД Мпег ексајтера.

 Обавештење

________________________________________________ 

28.11.2011. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. У-9/11, за набавку услуга - Шпедиција за потребе РТС.

 Обавештење

________________________________________________ 

28.11.2011. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. Д-28/11, за набавку добара - Нове софтверске лиценце и нове функционалности (модули) са услугама имплементације

 Обавештење 

________________________________________________ 

28.11.2011.  Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. У-8/11, за набавку услуга - Одржавање и подршка постојећих лиценци за интегрални информациони систем РТС-а и одржавање хардвера у постгарантном року

 Обавештење 

________________________________________________ 

28.11.2011. Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку -  ЈН бр. Д-39/11 - БАТЕРИЈЕ ЗА КАМКОРДЕРЕ
Јавни позив објављeн у Службеном гласнику бр. 089/2011 од 25.11.2011.год.

Јавни позив

________________________________________________ 

25.11.2011. Обавештење о ОБУСТАВИ поступка јавне набавке мале вредности - добра - ЈН бр. д-34/11 -OPTIČKI MEDIJI (CD, DVD,BLU-RAY )

 Обавештење 

________________________________________________ 

22.11.2011.  Обавештење о ОБУСТАВИ поступка јавне набавке услуга у преговарачком поступку  за ЈН бр. Уп-3/11 -ТЕХНИЧКА ПОДРШКА СИСТЕМА АРХИВИРАЊА ЗА SOFTWARE FLASHNET ВЕРЗИЈА 6 НА БАЗИ  24/7 

 Обавештење 

________________________________________________ 

15.11.2011. Обавештење о избору најповољније понуде у другој фази рестриктивног поступка за ЈН бр. Д-23/11

 Обавештење 

________________________________________________ 

15.11.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-16/11- Набавка и испорука добара - Папир и папирна конфекција - Партија 2 - Убруси.

 Обавештење 

________________________________________________ 

10.11.2011. Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за ЈН бр. Дп-31/11 - ОПРЕМА ЗА НАДОГРАДЊУ РЕПОРТАЖНИХ ВОЗИЛА HD1 И HD2

 Обавештење

________________________________________________ 

10.11.2011. Јавни позив за јавну набавку велике вредности  бр. Д-34-11 - HD САТЕЛИТСКИ РИСИВЕРИ И ЕНКОДЕРИ
Јавни позив објављeн у Службеном гласнику бр. 083/2011 од 09.11.2011.

Јавни позив

________________________________________________ 

08.11.2011. Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-31-11 за набавку RF опреме за EHF2012.

Јавни позив

________________________________________________ 

07.11.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-14/11- Набавка услуга - Фризерске услуге за потребе РТС.

 Обавештење

________________________________________________ 

04.11.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-15/11- Набавка и испорука добара - Угаљ за Дописништво Другог програма Радио Београда у Нишу.

Обавештење

________________________________________________

04.11.2011. Обавештање о додели уговора за јавну набавку добара која је спроведена у другој фази рестриктивног поступка за потрошни материјала за потребе РТС по партији бр. 6  - Електронске компоненте, ЈН бр. Д-29/11.

Обавештење

________________________________________________

03.11.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. У-5/11- Набавка услуга - Техничка подршка одржавања Teletex система.

Обавештење

________________________________________________

27.10.2011. Обавештење о додели уговора за јавне набавке добара које су спроведене у преговарачком поступку са објављивањем за: резервне делове за возила РТС по партијама 3,4 и 5  - ЈН бр. Д-18/11, Д-19/11 и Д-20/11

Обавештење Д-18/11

Обавештење Д-19/11

Обавештење Д-20/11

________________________________________________

24.10.2011. Обавештење о додели уговора за јавну набавку добара спроводену у Другој фази рестриктивног поступка  - бр . Д-16/11 - Испорука и монтажа дисплеја RTNM P1V4 - 12X336-GO

Обавештење

________________________________________________

21.10.2011. Обавештење о додели уговора за јавну набавку добара спроводену у Другој фази рестриктивног поступка  - бр . Д-24/11 - по ПАРТИЈИ бр. 5 Електроинсталациони материјал - ЗАШТИТНЕ КАНАЛИЦЕ ЗА КАБЛОВЕ

Обавештење

________________________________________________

19.10.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-17/11- Набавка добара -  Софтверско решење за управљање документима фирме „Canon"  под називом „ Therefor " DMS - документ менаџмент систем

Обавештење

________________________________________________

18.10.2011. Обавештење о додели уговора за јавну набавку велике вредности бр . Д-17/11 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА РТС - Партија бр. 1. Резервни делови за возила „ЛАДА", у преговарачком поступку 

Обавештење

________________________________________________

11.10.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-13/11- Набавка добара - Антон Бауер расветна тела за ЕНГ камере.

Обавештење

________________________________________________

10.10.2011. - Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-21/11 - ПРОФЕСИОНАЛНА ШМИНКА ЗА ФИЛМ И ТВ заједно са конкурсном документацијом. (Позив је објављен у Службеном гласнику бр. 074/2011, дана 05.10.2011.)

Јавни позив

________________________________________________

10.10.2011. - Претходни распис за набавку услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

Јавни позив

________________________________________________

06.10.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-7/11- Набавка услуга - Услуге обезбеђивања хотелског смештаја у земљи и иностранству и карата за међународни и домаћи саобраћај

Обавештење

________________________________________________

29.09.2011. - Обавештење о додели Уговора за јавну набавку велике вредности бр. Р-2/11 - радови на санацији и адаптацији објекта РТС на локацији Абердарева - Таковска

Обавештење

________________________________________________

26.09.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-25/11- Набавка добара - Рачунари и пратећа опрема, спроведену у II фази рестриктивног поступка

Обавештење

________________________________________________

26.09.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-12/11- Набавка услуга - Одржавање рачунарске мреже РТС

Обавештење

________________________________________________

23.09.2011. - Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-9/11- Набавка услуга - Шпедиција за потребе РТС.

Јавни позив

________________________________________________

23.09.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-8/11 - Набавка услуга- Здравствене услуге - претходни и периодични прегледи запослених у РТС-у.

Обавештење

________________________________________________

23.09.2011. - Обавештење о додели Уговора за јавну набавку мале вредности бр. у-10/11 - одржавање "ALCATEL" телефонске централе.

Обавештење

________________________________________________

19.09.2011. - Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. У-6/11- Набавка услуга - Подршка, одржавање и континуирана надоградња интегралног информационог система РТС.

Обавештење

________________________________________________

19.09.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-11/11- Набавка услуга - Техничка подршка за TAPE LIBRARY HP ESL

Обавештење

________________________________________________

5.09.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. У-2/11, за набавку услуга - Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС

Обавештење

________________________________________________

31.08.2011. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-28/11- Набавка добара - Нове софтверске лиценце и нове функционалности (модули) са услугама имплементације.

Јавни позив

________________________________________________

31.08.2011. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-8/11- Набавка услуга - Одржавање и подршка постојећих лиценци за интегрални информациони систем РТС-а и одржавање хардвера у посгарантном року.

Јавни позив

________________________________________________ 

30.08.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. У-2/11, за набавку услуга - Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС

Обавештење

________________________________________________

29.08.2011. Јавни позив за јавне набавке велике вредности бр . Д-22/11 - Набавка електроматеријала за потребе РТС-а - набавка је обликована по партијама. Јавни позив је објављен у Сл. гласнику бр. 062/2011 од 24.08.2011.године. 

Јавни позив

________________________________________________

26.08.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Р-5/11, за набавку радова - Радови на термотехничким инсталацијама - Климатизација простора.

Обавештење

________________________________________________

26.08.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-14/11, за набавку добара - ХП ЛТО4 ДРИВЕ.

Обавештење

________________________________________________

25.08.2011. Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. у-16/10, за набавку услуга - Одржавања противпожарних апарата и система за аутоматско откривање и дојаву пожара у објектима РТС.

Обавештење

________________________________________________

23.08.2011. Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. д-14/11, за набавку добара - Професионална шминка за филм и ТВ.

Обавештење

________________________________________________

18.08.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-5/11- Набавка и испорука добара - Тонери за потребе РТС.

Обавештење

________________________________________________

18.08.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-11/11- Набавка и испорука добара - Теретна фургон возила, по партијама.

Обавештење

________________________________________________

16.08.2011. Обавештење о избору најповољније понуде за ЈН услуга РТС бр. У-6/11- Подршка, одржавање и надоградња интегралног информационог система РТС

Обавештење

________________________________________________

12.08.2011. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. д-37/10 - PVC материјали - стиропор

Обавештење

________________________________________________

10.08.2011. Обавештење о додели уговара у другој фази рестриктивног поступка за јавну набавку добара бр . Д-9/11 - по Партији бр. 2 - Аудио, видео, УТП, оптички и коаксијални каблови.

Обавештење

________________________________________________

10.08.2011. Јавни позив за јавну набавку добара у отвореном поступку ЈНВВ бр. Д-15/11 за ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТРАКЕ. Јавни позив је објављен у Сл. гласнику бр. 053/2011 од 20.07.2011.

Јавни позив

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

________________________________________________

05.08.2011. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности бр. у-13/11  - Услуга пореског саветника

Обавештење

________________________________________________

03.08.2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр. д-9/11  - потрошни материјал и опрема за одржавање санитарних чворова

Обавештење

________________________________________________

29.07.2011. Јавни позив за велику набавку бр. Р-2/11 - Санација и адаптација објекта РТС на локацији Абердарева-Таковска који је објављен у Сл. гласнику бр. 056/2011 дана 29.07.2011. године.

Јавни позив

________________________________________________

26.07.2011. Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-14/11 за професионалну шминку.

Јавни позив

________________________________________________

21.07.2011. Јавни позив за јавну набавку добара у отвореном поступку ЈНВВ бр. Д-15/11 за професионалне траке

Јавни позив

________________________________________________

20.07.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-29/10- Набавка добара - Дигитални репортерски снимачи за потребе РТС-а.

Обавештење

________________________________________________

15.07.2011. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-16/11 -  Набавка добара  - Папир и папирна конфекција - Партија 2 - Убруси

Јавни позив

________________________________________________

14.07.2011 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова у II фази рестриктивног поступка бр. Р-4/11 по Партији бр. 3 - Молерско-фарбарски радови у објекту Радио Београд  

Обавештење

________________________________________________

13.07.2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности бр Д-23/10 по Партији бр. 2 - Резервни делови за возила ФИАТ

Обавештење

________________________________________________

12.07.2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности бр. Д-23/10 по Партији бр. 9 - Резервни делови за возила CITROEN

Обавештење

________________________________________________

12.07.2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности бр. Р-1/11 за радове у Радио Београду

Обавештење

________________________________________________

11.07.2011.Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. Д-21/10, за набавку добара - Лична заштитна средства

Обавештење

________________________________________________

11. 07. 2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Велике вредности бр. Д-23/10 по Партији бр. 7 - Акумулатори 

Обавештење

________________________________________________

11. 07. 2011. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Велике вредности бр. Д-23/10 по Партији бр. 6 - Комплети прва помоћ  

Обавештење

________________________________________________ 

08. 07. 2011. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку мале вредности бр. У-3/11- за услугу најам лед панела.

Обавештење

________________________________________________ 

07. 07. 2011. Јавни позив за ЈНМВ РТС У-7/11 - Набавка услуга - Услуге обезбеђивања хотелског смештаја у земљи и иностранству и карата за домаћи и међународни саобраћај 

Јавни позив

________________________________________________ 

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку  бр. Д-23/11 за партију бр. 8  

Обавештење

________________________________________________ 

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања бр. Р-3/11 за партију бр. 3 

Обавештење

________________________________________________ 

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - потрошни електроматеријал за потребе РТС, за партију бр. 3

Обавештење

________________________________________________ 

08.06.2011 Обавештење о закљученом уговору за ЈН у другој фази рестриктивног поступку бр. Д-4/11 за партију бр. 1

Обавештење

________________________________________________ 

03.06.2011 Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-5/11 за партију бр. 2

Обавештење

________________________________________________ 

31.05.2011 Обавештење о обустави поступка за ЈН у отовореном поступку бр. Д-23/10 за партије бр. 1,3,4 и 5

Обавештење

Обавештење

Обавештење

Обавештење

________________________________________________ 

31.05.2011 Обавештење о обустави поступка за ЈН у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-12/11 за партију бр. 2

Обавештење

________________________________________________ 

30.05.2011 Обавештење о закљученом уговору за ЈН у другој фази рестриктивног поступку бр. Д-7/11 за партију бр. 4

Обавештење

________________________________________________ 

26.05.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У-4/10- Набавка услуга - oдржавање хигијене у објектима РТС са потрошним материјалом.

Обавештење

________________________________________________ 

26.05.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈН Д-8/11 - Електроинсталациони материјал

Обавештење

________________________________________________ 

25.05.2011 Јавни позив за ЈНВВ бр. Д-13/11 за ДРВНУ ГРАЂУ  ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А

Јавни позив

________________________________________________ 

23.05.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-17/10- Телепромтер систем за студио 10

Обавештење

________________________________________________ 

18.05.2011 Обавештење о додели уговора за ЈН  бр. Д-2/11. Врста поступка: II фаза рестриктивног поступка

Обавештење

________________________________________________ 

13.05.2011

Јавни позив за ЈНВВ бр. Д-11/11 за теретна фургон возила за потребе РТС-а, јавни позив је објављен у Сл. гл. бр. 032/2011 од 13.05.2011. год.

Јавни позив

________________________________________________ 

13.05.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-1/11- Набавка добара - Резервни делови и додатна опрема за рачунаре

Обавештење

________________________________________________ 

12.05.2011 Обавештење o закљученом Уговору у поступку ЈНМВ РТС бр. д - 36/10

Обавештење  

________________________________________________ 

06.05.2011 Позив за подношење Понуда за набавку услуга - Теретни транспорт за потребе РТС

Јавни позив

________________________________________________

2011 Позив за подношење Понуда за набавку добара - Професионална шминка за филм и ТВ, редни број ЈНМВ д-10/11

Јавни позив

________________________________________________

04.05.2011 Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. д-37/10 - Набавка добара - ПВЦ Материјал - Стиропор за потребе РТС

Јавни позив

________________________________________________

29.04.2011 Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-2/11- Набавка услуга - Путнички аутобуски транспорт за потрeбе РТС

Јавни позив

________________________________________________

29.04.2011 Обавештење о додели уговора за ЈНМВ бр. у-1/11 

Обавештење

________________________________________________

 27.04.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-38/10 - Набавка и испорука добара - Декоративни материјал за потребе Сценске реализације РТС-а.

Обавештење

________________________________________________

26.04.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. У-1/11 - Електронско мерење телевизијског аудиторијума

Обавештење

________________________________________________

26.04.2011 Обавештење о додели Уговора за ЈНВВ бр. у-5/10

Обавештење

________________________________________________

21.04.2011 Позив за подношење Понуда за набавку добара - Потрошни материјал и опрема за одржавање санитарних чворова за потребе РТС, редни број ЈНМВ д-9/11

Јавни позив

________________________________________________

21.04.2011 Јавни позив за подношење Понуда за набавку добара - Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарате, редни број ЈНМВ д-5/11

Јавни позив

________________________________________________

19.04.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Д-19/10 - Испорука додатних добара - Upgrade Orad на HDVG платформу

Обавештење

________________________________________________

19.04.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-39/10 - Набавка добара - ПВЦ Материјали - Лексан

Обавештење

________________________________________________

19.04.2011 Јавни позив за давање понуда у поступку ЈНМВ бр. д-29/10 за набавку дигиталних репортерских снимача

Јавни позив

________________________________________________

06.04.2011 Позив за подношење Понуда за набавку услуга - Одржавање противпожарних апарата и система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара.

Јавни позив

________________________________________________

06.04.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 5 - Офсетни и остали папири за обрасце (Штампарија)

Обавештење

________________________________________________

04.04.2011. Претходни распис за набавку Услуга обезбеђивања хотелског смештаја у земљи и иностранству и карата за међународни и домаћи саобраћај

Обавештење

________________________________________________

04.04.2011. Обавештење о додели уговора за другу фазу рестриктивног поступка ЈНВВ бр. Р-12/10 

Обавештење

________________________________________________

31.03.2011 Обавештење доделе уговора за ДРУГУ ФАЗУ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА  ЈНВВ бр. Р-11/10

Обавештење

________________________________________________

31.03.2011 Обавештење доделе уговора за ДРУГУ ФАЗУ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА ЈНВВ бр. Д-24/10

Обавештење

________________________________________________

29.03.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 3 - Тоалет папир

Обавештење

________________________________________________

29.03.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 4 - Салвете.

Обавештење

________________________________________________

29.03.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 6 - Табулири

Обавештење

________________________________________________

28.03.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 1 - Фотокопир папир

Обавештење

________________________________________________

28.03.2011. Обавештење доделе уговора за ДРУГУ ФАЗУ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА, ЈНВВ бр. Р-9/10

Обавештење

________________________________________________

28.03.2011. Обавештење доделе уговора за ЈНМВ бр. д-26/11  

Обавештење

________________________________________________

28.03.2011. Позив за достављање понуда за ЈНМВ РТС бр. Д-37/10 - Набавка добара - ПВЦ материјали - Стиропор

Обавештење

________________________________________________

24.03.2011. Позив за подношење понуде за ЈНМВ бр. у-4/11 за Заштиту објеката и имовине РТС-а

Обавештење

________________________________________________

22.03.2011.Обавешење  о ПРОДУЖЕТКУ РОКА за достављање понуде за ЈНВВ Д-23/10

Обавештење

________________________________________________

15.03.2011. Обавештење о додели уговора  за ЈНМВ Д-30/10

Обавештење

________________________________________________

14.03.2011. Јавни позив за ЈНВВ број Р-1/11 за радове у Радио Београду

Јавни позив

________________________________________________

11.03.2011. Обавештење о обустави поступка II фазе рестриктивног поступка за ЈНВВ - Канцеларијски намештај - РТС бр Д-9/10

Обавештење

________________________________________________

11.03.2011. Обавештење o закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-2/10 - Набавка и испорука добара - Службена одећа и обућа - Партија 2 - Службена свечана одећа.

Обавештење

________________________________________________

09.03.2011 Обавештење o обустави поступка ЈНМВ број у-15/10

Обавештење

________________________________________________

04.03.2011 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-23/10 - Набавка и испорука добара - Микрофонски системи

Обавештење

________________________________________________

28.02.2011 Обавештење о додели уговора за ЈНМВ У-2/11

Обавештење

________________________________________________

28.02.2011 Обавештење о додели уговора за ЈНМВ Д-35/10

Обавештење

________________________________________________

23.02.2011 Јавни позив за ЈНВВ број Д-23/10 - резервни делови за одржавање возила

Обавештење

02.03.2011 Измена и допуна Јавног позива за ЈНВВ број Д-23/10 - резервни делови за одржавање возила

Обавештење

_________________________________________________

23.02.2011 Обавештење о додели уговора за ЈНВВ Д-20/10

Обавештење

_________________________________________________

22.02.2011 Обавештење о додели уговора за II фазу рестриктивног поступка ЈНВВ Д-18/10 - по партији бр. 4

Обавештење

_________________________________________________

18.02.2011 Обавештење о обустави поступка за Партију 2 - Убруси за ЈНВВ РТС бр. Д-13/10.

Обавештење

_________________________________________________

16.02.2011. Јавни позив за ЈНВВ Д-21/10 - Набавка добара - Лична заштитна средства. 

Јавни позив

_________________________________________________

09.02.2011Обавештење о додели уговора за другу фазу рестриктивног поступка ЈНВВ Д-25/10 - рачунари и пратећа опрема

Обавештење

_________________________________________________

09.02.2011  Јавни позив за покретање отвореног поступка ЈНМВ У-5/10 - за репарацију видео глава

Јавни позив

_________________________________________________

28.1.2011. Обавештење о закљученом Анексу уговора. Услуге прегледа и испитивања опреме за рад као и услова радне околине за потребе РТС-а

Обавештење

_________________________________________________

27.1.2011. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-17/10 - Набавка добара - Телепромптер систем за Студио 10

Јавни позив

_________________________________________________

26.1.2011. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. д-13/10

Обавештење

_________________________________________________

21.1.2011. Обавештење о додели уговора за ЈНМВ д-28/10 - П2 КАМКОДЕРИ

Обавештење

_________________________________________________

21.1.2011. Обавештење о додели уговора за ЈНМВ д-13/10 - по Партији бр. 2

Обавештење

_________________________________________________

19.1.2011. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. U-4/10 - Набавка услуга - Одржавање хигијене у објектима РТС са потрошним материјалом

Јавни позив

_________________________________________________

14.1.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Р-8/10 - Извођење хидроизолатерских радова равних кровова и санационих радова подрума, мокрих чворова, тераса и сл. по Партији бр. 2  - Санација кровног венца ПВЦ мембраном у светло зеленој боји  преко постојеће подлоге бакарног лима на објекту Продукционог центра ТВ Београд у Кошутњаку.

Обавештење

_________________________________________________

10.1.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-12/10
Набавка услуга - Актуарска процена дугорочних примања запослених сагласно МРС 19 на дан 31.12.2010. године.

Обавештење

_________________________________________________

4.1.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-2/10- Набавка и испорука добара - Службена одећа и обућа - Партија 3 - Службена обућа

Јавни позив

__________________________________________________________ 

4.1.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-2/10- Набавка и испорука добара - Службена одећа и обућа - Партија 1 - Службена класична одећа

Јавни позив

__________________________________________________________ 

4.1.2011. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-21/10 - Набавка добара - Микрофони клип-он, ЦД плејер.

Јавни позив

среда, 19. јун 2024.
24° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије