Јавне набавке у 2013. години

Јавне набавке у 2013. години

RTS-280311.jpg

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

  _______________________________________________________________

 

_________________________________________________________

14.06.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-33/12 - PLAY-LIST OPTION ZA EVS SERVER

Обавештење

__________________________________________________________

13.06.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у преговарачком поступку РТС бр.  У-3/12 - Oдржавање и Upgrade ORAD система

Обавештење

__________________________________________________________

13.06.2013. Јавни позив за јавну набавку велике вредности РТС бр.  Д-2/13- Терминална А/V опрема за дописништва РТС

Јавни позив

Напомена: Јавни позив је објављен у Сл.гласнику бр- 051/2013 од 12.06.2013. године

__________________________________________________________

13.06.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у преговарачком поступку РТС бр.  У-11/12 - Услуга техничке подршке за Систем за временску прогнозу

Обавештење

______________________________________________________

07.06.2013. Јавни позив за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. Д-5/13- Набавка добара - Резервни делови за рачунаре

Јавни позив

Напомена: Јавни позив је објављен у Сл.гласнику бр- 050/2013 од 07.06.2013. године

__________________________________________________________ 

07.06.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-6/13- Набавка добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Обавештење

______________________________________________________

05.06.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у преговарачком поступку РТС бр.  У-9/12 - Техничка подршка фирме SGL за систем архивирања за период од 3 године.

Обавештење

______________________________________________________

03.06.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-16/12 - Набавка услуга - Одржавање „Alkatel" телефонске централе

Обавештење

______________________________________________________

03.06.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-31/12- Расветна опрема за студио 10.

Обавештење

__________________________________________________________

31.05.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-1/13 - Набавка услуга - Хемијско чишћење и прање

Обавештење

__________________________________________________________

30.05.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга- Штампарске услуге -  Партија 1 - Дигитална штампа, редни број ЈН - РТС бр. У- 6 /12.

Обавештење

__________________________________________________________

30.05.2013. Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за јавну набавку  РТС бр. У-3/12- услуга - Oдржавање и Upgrade ORAD система

Обавештење

__________________________________________________________ 

30.05.2013. Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за јавну набавку  РТС бр. Р-1/13- додатни  радови - Испорука, шемирање и обележавање разводног ормана аутоматике са потребном опремом за управљање клима комора К-1 и К-2

Обавештење

__________________________________________________________ 

27.05.2013. Јавни позив за јавну набавку велике вредности РТС бр. Д-1/13- НАБАВКА ДОБАРА - Резервни делови за магнетоскопе и камкордере DVCPRO и P2 формата.

Јавни позив

Јавни позив је објављен у Сл.гласнику бр. 046/2013 од 24.05.2013. године 

__________________________________________________________ 

15.05.2013. Одлуку о продужењу рока за ЈН РТС бр. У-2/13- Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова

Обавештење

__________________________________________________________ 

08.05.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку РТС бр. Д-37/12 - НАДОГРАДЊА СЕРВЕРА - EVS XT (1)

Обавештење

__________________________________________________________ 

07.05.2013. Изменa јавног позива за ЈН РТС бр. У-2/13 - Набавка услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

19.04.2013. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-5/13- Набавка услуга - Осигурање имовине и запослених РДУ РТС.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

19.04.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у другој фази рестирктивног поступка РТС бр. Д-41/12 - Рачунари и пратећа опрема

Обавештење

__________________________________________________________ 

19.04.2013. Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за јавну набавку  РТС бр. У-11/12 - Услуга техничке подршке за Систем за временску прогнозу

Обавештење

 __________________________________________________________ 

19.04.2013. Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за јавну набавку  РТС бр. У-9/12 - ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ФИРМЕ SGL ЗА СИСТЕМ АРХИВИРАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНЕ        

Обавештење 

__________________________________________________________ 

16.04.2013. Претходно обавештење за јавну набавку добара у квалификационом поступку: Рачунари, системски и апликативни софтвери, пратећа опрема, рачунарска мрежа инфраструктурна опрема и IP телефони

Обавештење 

__________________________________________________________ 

04.04.2013. Јавни позив за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-3/13- Професионална шминка за филм и тв.

Јавни позив

_______________________________________________________ 

03.04.2013. Јавни позив за ЈН РТС бр. У-2/13 - Набавка услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

02.04.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у другој фази рестриктивног поступка РТС бр. D-42/12 - : добра по партији 7: Специјалне сијалице за телевизијску и филмску продукцију (HMI, халогене, телевизијске флуо, лед сијалице...)

Обавештење 

__________________________________________________________ 

28.03.2013. Јавни позив за ЈН РТС бр. У-3/13 - Набавка услуга - Одржавање хигијене у објектима РТС са потрошним материјалом.

Јавни позив 

__________________________________________________________ 

28.03.2013. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-34/12 - Материјал и опрема за санитарне чворове за потребе РТС-а

Обавештење

__________________________________________________________ 

28.03.2013. Обавештење о обустави друге фазе рестриктивног поступка РТС бр.  Д - 43/12- набавка добара по Партији бр. 2. Аудио, видео, UTP, оптички и коаксијални каблови, чинчеви, конектори XLR, BNC

Обавештење

__________________________________________________________ 

26.03.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-11/12- Набавка услуга - Подршка у раду виртуализованог DATA CENTRA.

Обавештење

__________________________________________________________ 

25.03.2013. Одлуку о продужењу рока за ЈН РТС бр. D-40/12, верзију на српском и на енглеском језику за набавку добара - Опрема за дигитални мастер радио Београда.

Обавештење

English

__________________________________________________________ 

21.03.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-26/12- Набавка добара - Клирит за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________ 

21.03.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. D-33/12 - ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТРАКЕ-DVCPRO, MINI DV, LARGE DV, HDCAM, DIGITAL BETACAM i LTO-4 - обликовану по партијама и то: за Партију бр. 4 - LTO-4 TRAKE 

Обавештење 

__________________________________________________________ 

19.03.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. D-33/12 - ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТРАКЕ-DVCPRO, MINI DV, LARGE DV, HDCAM, DIGITAL BETACAM i LTO-4 - обликовану по партијама и то:

за Партију бр. 1 - DVC PRO TRAKE  

за Партију бр. 2 - DV TRAKE  

за Партију бр. 3 - HDCAM i DIGITAL BETACAM TRAKE

Обавештење

__________________________________________________________ 

18.03.2013. Јавни позив за ЈН РТС бр. Д-6/13 - Набавка добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Јавни позив 

__________________________________________________________ 

13.03.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку добара - Папир и папирна конфекција - Офсетни и остали папири за потребе Штампарије.

Обавештење 

__________________________________________________________ 

13.03.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку добара - Службена стилска одећа и обућа - Партија 1 - Женска гардероба и Партију 2 - Мушка гардероба.

Обавештење 

__________________________________________________________ 

13.03.2013. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности РТС бр.  у-15/12 - Техничка подршка за Tape Library

Обавештење 

__________________________________________________________ 

13.03.2013. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-27/12 - Професионална шминка за потребе РТС.

 Обавештење 

__________________________________________________________ 

12.03.2013. Јавни позив за ЈН РТС бр. У-1/13- Набавка услуга - Шпедиција за потребе РТС.

Јавни позив 

__________________________________________________________ 

07.03.2013. Јавни позив за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-1/13
- Потрошни материјал за сценску реализацију и грађевинско одржавање
- Окови и шрафовска роба.
Набавка je обликована по партијама:
•1.  Партија бр. 1 - окови
•2.  Партија бр. 2 - шрафовска роба

Јавни позив 

__________________________________________________________ 

01.03.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Осигурање имовине и запослених РДУ РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________ 

01.03.2013. Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр. у-3/13 - Најам ЛЕД панела, додатне расвете и озвучења за „Беосонг" 

Обавештење 

__________________________________________________________ 

28.02.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-36/12- Набавка добара - Тонери за потребе РТС

Обавештење 

__________________________________________________________ 

28.02.2013. Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку, бр. Д-40/12 - ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР РАДИО БЕОГРАДА

Јавни позив

English

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 18/2013 од 26.02.2013. године

__________________________________________________________ 

27.02.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. Д-21/12- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА РТС -  обликовану по партијама и то:

за Партију бр. 1 - Резервни делови за возила „ЛАДА"

за Партију бр. 3 - Резервни делови за возилаCITROEN

за Партију бр. 4 - Резервни делови за возилаVOLKSWAGEN"

за Партију бр. 5 - Резервни делови за возилаHONDA"

за Партију бр. 6 - Резервни делови за возилаMITSUBISHI"

за Партију бр. 7 - Резервни делови за возила „АКУМУЛАТОРИ"

Обавештење  __________________________________________________________ 

22.02.2013. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-10/12- Набавка услуга - Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС

Јавни позив  __________________________________________________________ 

22.02.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр. р-7/12 - Санацијa хидроизолације кровном мембраном на објектима РТС (ПЕЦ у Абердаревој 1 и ЕРЦ у Кнеза Вишеслава 88)

Обавештење  __________________________________________________________ 

22.02.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. Д-21/12- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА РТС - за Партију бр. 2 - Резервни делови за возила „ФИАТ"

Обавештење 

__________________________________________________________ 

21.02.2013. Одлукa о продужењу рока за ЈН РТС бр. У- 6 /12 - I фази рестриктивног поступка - Штампарске услуге.

Одлука о продужењу рока 

__________________________________________________________ 

21.02.2013. Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. у-17/12- набавка услуга - Теретни транспорт за потребе РТС.

Јавни позив

__________________________________________________________

14.02.2013. Одлукa о продужењу рока за ЈН РТС бр. Д-37/12- Надоградња сервера - EVS XT[1]. 

Одлука о продужењу рока

__________________________________________________________

06.02.2013. Јавни позив за јавну набавку мале вредности РТС бр. д-27/12 - Професионална шминка за филм и ТВ.

Јавни позив 

__________________________________________________________

25.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у Другој фази рестриктивног поступка РТС бр. Д-26/12- Технолошки намештај за Режију и Студио 1 Првог програма Радио Београда

Обавештење   

__________________________________________________________ 

25.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку РТС бр. Д-30/12- GSM LINKOVI

Обавештење 

__________________________________________________________ 

25.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-8/12- Потрошни материјал-боје, лакови, лепкови, разређивачи, офсет плоче и др.за потребе Штампарије РТС-а

Обавештење 

__________________________________________________________ 

25.01.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Услуге обезбеђивања хотелског смештаја у земљи и иностранству и карата за међународни и домаћи саобраћај.

Обавештење 

__________________________________________________________

24.01.2013. Претходни распис за набавку услуга - Одржавање хигијене у објектима РТС са потрошним материјалом.

Претходни распис

__________________________________________________________

24.01.2013. Претходни распис за набавку услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

Претходни распис

__________________________________________________________

24.01.2013. Претходни распис за набавку добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

Претходни распис

__________________________________________________________ 

18.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр. д-6/12- ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБЕ СЦЕНСКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС-а

Обавештење 

__________________________________________________________

17.01.2013. Јавни позив  за јавну набавку добара у отвореном поступку  бр. Д-37/12- НАДОГРАДЊА СЕРВЕРА - EVS XT[1]

Јавни позив

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 005/2013 од 16.01.2013. године 

 __________________________________________________________

17.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-5/12- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА

Обавештење

__________________________________________________________

15.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности РТС бр.  д-7/12- ПВЦ материјал - ЛЕКСАН

Обавештење

__________________________________________________________

15.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности РТС бр.  у-13/12- Фризерске услуге

Обавештење  

__________________________________________________________

15.01.2013. Јавни позив за ЈН РТС бр. У-6/12- Штампарске услуге.

Јавни позив

__________________________________________________________ 

09.01.2013. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности РТС бр. р-6/12- Санација термотехничких инсталација у ламели „Ц" Продукционог центра ТВ Београд у Кошутњаку, Кнеза Вишеслава 88

Обавештење  

__________________________________________________________

09.01.2013. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д - 21/12 - Набавка добара - Ковертирка.

Обавештење 

__________________________________________________________

04.01.2013. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Актуарска процена дугорочних примања запослених сагласно МРС 19 на дан 31.12.2012. године.

Обавештење

__________________________________________________________

04.01.2013. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности РТС бр.  у-7/12- услуга заштите објеката и имовине РТС од пожара и физичко-техничко обезбеђење

Обавештење

__________________________________________________________

03.01.2013. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-31/12 - набавка добара - Папир и папирна конфекција - Офсетни и остали папири за потребе Штампарије.

Јавни позив

__________________________________________________________

субота, 25. мај 2024.
21° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије