Јавне набавке у 2012. години

Јавне набавке у 2012. години

__________________________________________________________

27.12.2012. Јавни позив   за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-33/12 - набавка добара - професионалне траке - DVCPROMini DV, Large DVHDCAM, Betacam и LTO-4 

Јавни позив

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 121/2012 од 24.12.2012. године 

__________________________________________________________

26.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-29/12- Набавка добара - Дрвна грађа

 Обавештење __________________________________________________________

26.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-12/12- Набавка услуга - Ревизија Финансијских извештаја РТС за 2012. годину.

Обавештење __________________________________________________________

26.12.2012.Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-11/12- Набавка добара - Лична заштитна средства - Партија 3 - Заштитна опрема.

Обавештење __________________________________________________________

26.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-11/12- Набавка добара - Лична заштитна средства - Партија 2 - Заштитна обућа.

Обавештење __________________________________________________________

25.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка РТС бр. Д-35/12- Мрежна опрема

Обавештење __________________________________________________________

24.12.2012. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-7/12- Набавка услуга - Осигурање имовине и запослених РДУ РТС.

Јавни позив

__________________________________________________________

21.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-11/12- Набавка добара -Лична заштитна средства - Партија 1 - Заштитна одећа.

Обавештење __________________________________________________________

20.12.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности РТС бр. д-28/12- Новогодишњи пакетићи за децу запослених радника РТС-а

Обавештење

__________________________________________________________

18.12.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара мале вредности бр. д-24/12- PLAY-LIST OPTION ZA EVS SERVER 

Обавештење

__________________________________________________________

18.12.2012. Обавештење о закљученом уговору за  јавну набавку добара у другој фази рестриктивног постпука РТС бр. Р-23/12 Радне станице за постпродукциони систем

Обавештење

__________________________________________________________

18.12.2012. Обавештење о закљученом уговору за  јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка РТС бр. Р-22/12 сервер за INEWS

Обавештење

__________________________________________________________

7.12.2012 Обавештење о закљученом Уговору за ЈВ РТС бр. у-2/12- Набавка услуга - Партија 1 - Одржавање и сервисирање "Cerberus" стабилних система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара.

Обавештење

__________________________________________________________

10.12.2012 Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-3/12- Набавка услуга - Испитивање противпожарних апарата на хладни водени притисак и одржавање противпожарних апарата. 

Обавештење __________________________________________________________

10.12.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-2/12- Набавка услуга - Партија 2 - Одржавање и сервисирање осталих стабилних система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара.

Обавештење

__________________________________________________________

07.12.2012. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Здравствене услуге - претходни и периодични прегледи запослених у РТС-у.

Обавештење

__________________________________________________________

07.12.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у постпуку јавне набавке мале вредности РТС бр. д-22/12- Софтвер за аутоматску конверзију професионалних видео формата.

Обавештење

__________________________________________________________

29.11.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-20/12- Набавка добара - Стиропор за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________

27.11.2012. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________

26.11.2012. Обавештење о обустави поступка за набавку услуга - Теретни транспорт за потребе РТС.

Обавештење

__________________________________________________________

23.11.2012. Обавештење о продужењу рока за јавну набавку добара у отвореном поступку  РТС бр. Д-39/12- Радна возила за потребе дописништва РДУ РТС.

Обавештење

__________________________________________________________

23.11.2012. Обавештење о проджењу рока за јавну набавку добара у отвореном поступку  РТС бр. Д-38/12- систем за припрему и емитовање информативног програма.

Обавештење

English

__________________________________________________________

21.11.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у Другој фази рестриктивног поступка бр. Д-27/12- по Партији бр. 2. Аудио, видео, UTP, оптички и коаксијални каблови (Симетрични,асиметрични, једнопарични и вишепарични аудио каблови; видео каблови, UTP KAT5, KAT6, оптички каблови, коаксијални каблови RG58, RG59, RG6U)  чинчеви, конектори XLR, BNC.  

Обавештење

__________________________________________________________

19.11.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-24/12 - Додатна набавка добара - Дрвна грађа

Обавештење

__________________________________________________________

19.11.2012. Обавештење о избору најповољније понуде за ЈН РТС бр. Д-24/12.

Обавештење

__________________________________________________________

16.11.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-9/12- Набавка услуга - Одржавање рачунарске мреже РТС.

Обавештење 

__________________________________________________________

16.11.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-25/12- Набавка добара - Угаљ за Дописништво Другог програма Радио Београда у Нишу.

Обавештење 

__________________________________________________________

13.11.2012. Обавештење о продужењу рока за јавну набавку добара у отовреном поступку РТС бр. Д-21/12- Резервни делови за одржавање возила.

Обавештење 

__________________________________________________________

08.11.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у отовреном поступку бр. Д-5/12- Рeзервни делови за DVCPRO уређаје.

Обавештење 

__________________________________________________________

08.11.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-7/12- по Партији  7 - Специјалне сијалице за телевизијску и филмску продукцију (HMI, халогене, телевизијске флуо, лед сијалице...)

Обавештење 

__________________________________________________________

05.11.2012. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности  РТС бр. р-3/12 - ИЗВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У ПРОСТОРИЈАМА ДЕПОА ФИЛМСКОГ И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА У ОБЈЕКТУ ПЕЦ ТВ БЕОГРАД, АБЕРДАРЕВА 1. 

Обавештење 

__________________________________________________________

01.11.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку радова мале вредности бр. р-4/12- Испорука и уградња ел. грејних каблова са пратећом опремом у функцији заштите кровних олука од залеђивања на објекту ПЕЦ ТВ Београд, Абердарева бр. 1

Обавештење

__________________________________________________________

30.10.2012. Јавни позив (на српском и енглеском језику) за набавку добара у отвореном поступку, бр. Д-38/12- СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ И ЕМИТОВАЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА

Јавни позив (на српском и енглеском језику) је објављен у Сл.гл. бр. 103/2012 од 30.10.2012. године. Рок за достављање понуда и јавно отварање понуда померен је на 06.12.2012

Јавни позив (српски)

Јавни позив (енглески)

__________________________________________________________

29.10.2012. Јавни позив за јавну набавку добара у отвореном поступку
бр. Д-39/12- РАДНА возила за потребе ДОПИСНИШТВА РДУ РТС

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 102/2012 од 26.10.2012. године

Напомена: Рок за достављање понуда померен је и биће 5 дана од дана објављивања Одлуке о продужењу рока за достављање понуда у Сл. гласнику РС.

Јавни позив

__________________________________________________________

25.10.2012. Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  бр. у-13/12- Фризерске услуге

Јавни позив

__________________________________________________________

24.10.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. П-12/12- Пнеуматици за моторна возила

Обавештење

__________________________________________________________

15.10.2012. Јавни позив  за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-21/12- резервни делови за одржавње возила ( набавка добара обликована је по партијама)

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 098/2012 од 12.10.2012. године.

Рок за подношење и отварање понуда се продужава и биће објављен у Сл.гласнику .

Јавни позив

__________________________________________________________

10.10.2012. Јавни позив за ЈНВВ бр. У-5/12- Набавка услуга - Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС

Јавни позив

__________________________________________________________

09.10.2012. Јавни позив за јавну набавку добара у отвореном поступку  бр. Д-30/12- GSM линкови

Јавни позив

________________________________________________________________

08.10.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова у преговарачком постпуку РТС бр. Р-7/12- додатни  радови на замени неисправне (дотрајале) цевне мреже примарне инсталације на коју се прикључује новоизведена инсталација у објекту ПЕЦ РТС.

Обавештење

________________________________________________________________

05.10.2012. Обавештење о обустави поступка ЈН - РТС бр. Д - 14/12  за набавку добара - видео главе за SONY „C" VTR машине

Обавештење

________________________________________________________________ 

05.10.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности бр. д-3/12- Оптички медији (CD, DVD, BLU-RAY).

Обавештење

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-10/12- Набавка добара - Опрема за контролу светла.

Обавештење

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Обавештење о продужењу рока за јавну набавку РАДОВА у Првој фази рестриктивног поступка РТС бр. Р-2/12- • Утврђивање квалификације подносиоца пријаве за радове на инвестиционом одржавању објекта РТС.

Обавештење

________________________________________________________________ 

01.10.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-9/12. 

Обавештење

__________________________________________________________

01.10.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-6/12- Сервер - Систем за припему и емитовање информативног програма.

Обавештење

English

__________________________________________________________

01.10.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у преговарачком поступку за бр. Д-17/12- додатна набавка Ericsson 

Јавни позив

_________________________________________________________________  

26.09.2012. Јавни позив за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-5/12 - Резервни делови за DVCPRO уређаје

Јавни позив је објављен у у Службеном гласнику бр. 092/2012 од 26.09.2012.

Јавни позив

_________________________________________________________________  

26.09.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-9/12- Набавка добара - Потрошни материјал - Молерско фарбарски материјали.

Обавештење

_________________________________________________________________  

21.09.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-2/12- Набавка добара - Коверте разних типова

Обавештење

_________________________________________________________________  

21.09.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-19/12- software Adobe Premiere

Обавештење 

_________________________________________________________________  

17.09. 2012. Позив за достављање понуде за јавну набавку добара  мале вредности  РТС бр. д-7/12-  PVC Mатеријал-Лексан

 Јавни позив 

_________________________________________________________________

14.09.2012. Обавештење о обустави поступка ЈН бр. У-8/12, за набавку услуга - Додатне фризерске услуге.

Обавештење

_________________________________________________________________

14.09.2012. Обавештење о обустави поступка за набавку добара - Службена стилска одећа и обућа - Партија 3 - Женска и мушка обућа.

Обавештење

_________________________________________________________________  

14.09. 2012. Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. у-5/12 - набавка услуга - Теретни транспорт за потребе РТС

Јавни позив 

_________________________________________________________________

14.09. 2012. Позив за достављање понуде за јавну набавку добара  мале вредности  РТС бр. д-5/12-  Потрошни материјал-метална галантерија

Јавни позив

_________________________________________________________________

13.09.2012. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. Д-14/12, за набавку добара - Тонери за потребе РТС.

Обавештење

_________________________________________________________________

13.09.2012. Обавештење о обустави поступка ЈНВВ РТС бр. Д-20/12, за набавку добара - Дрвна грађа.

Обавештење

_____________________________________________________________

12.09. 2012. Позив за достављање понуде за јавну набавку добара  мале вредности  РТС бр. д-6/12-  Декоративни материјал  

Јавни позив

_____________________________________________________________

12.09. 2012  Јавни позив за Прву фазу рестриктивног поступка за набавку добара бр. Д-25/12- Утврђивање квалификације подносиоца пријаве за набавку добара канцеларијског намештаја. Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 088/2012 од 11.09.2012. године.  

Јавни позив

_____________________________________________________________

11.09. 2012 ИСПРАВКА јавног позива за прикупљање пријава за Прву фазу рестриктивног постука за утврђивање квалификације подносиоца пријаве за радове на инвестиционом одржавању објеката  бр. П-2/12

  Јавни позив  

06.09.2012. Јавни позив за I фазу рестиктивног поступка за Утврђивање квалификације подносиоца пријаве за радове на инвестиционом одржавању објекта РТС - ЈН  број П-2/12

Јавни позив

_____________________________________________________________

06.09.2012. Претходни распис за набавку услуга - Осигурање имовине и запослених РДУ РТС.

Јавни позив

_________________________________________________________________

30.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. D-10/12, за набавку добара - Електроинсталациони материјал (утичнице, прекидачи, разне клеме, папучице, хилзне, ПВЦ каналице, ПВЦ црева, термо бужири, разводне кутије,....).

Обавештење

_________________________________________________________________

30.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Д-8/12, за набавку добара -Енергетски и телекомуникациони каблови и проводници (PPOO,PPY, PPL, GGJ, PF, безхалогени каблови, бакарна ужад, PGA4, IY(ST)Y, TI...).

Обавештење

_________________________________________________________________

30.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Р-4/12, за набавку радова - Радови на санацији хидроизолације на крову објекта ПЕЦ ТВ Београд, Абердарева бр. 1.

Обавештење

_________________________________________________________________

30.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈН РТС бр. Р-3/12, за набавку радова - Радови на санацији хидроизолације ПВЦ мембраном на крову објекта ЕРЦ РТС у Кошутњаку, Кнеза Вишеслава 88.

Обавештење

_________________________________________________________________

23.08.2012. Позив за подношење понуда за ЈНМВ РТС бр. д-8/12 - набавка добара - Потрошни материјал - боје, лакови, лепкови, разређивачи и др. за потребе Штампарије РТС-а.

Јавни позив

_________________________________________________________________

23.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-3/12- Набавка добара - Резервни делови за музичке инструменте за потребе Музичке продукције РТС за Партију 1, 2, 3 и 4.

Обавештење

_________________________________________________________________

23.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. д-1/12 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција - Партија 1 - Фотокопир папир.

Обавештење

_________________________________________________________________

22.08.2012. Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. д-14/12 - набавка добара - ВИДЕО ГЛАВЕ ЗА SONY "C" VTR МАШИНЕ.

Јавни позив

_________________________________________________________________

21.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-23/12- Набавка добара - Антивирус лиценце.

Обавештење

_________________________________________________________________

17.08.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. Д-1/12- Набавка добара - Папир и папрна конфекција - Партија 6 - Табулири. 

 Обавештење

_________________________________________________________________

14.08.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова у преговарачком поступку  бр. Р-1/12-  Наставак радова на санацији и адаптацији објекта РТС у Таковској бр. 8

 Обавештење

_________________________________________________________________

14.08.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку  мале вредности  РТС бр. д-19/12-  клирит за потребе РТС-а

Обавештење

_________________________________________________________________

14.08.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-1/12 - папир и папирна конфекција за партије 2,3 и 4

Обавештење

_________________________________________________________________

14.08.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у отвореном поступку РТС бр. Д-1/12-  Партија бр. 5 - Офсетни и остали папири за потребе штампарије

Обавештење

_________________________________________________________________

13.08.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у отвореном поступку РТС бр. Д-7/12- GSM линкови

Обавештење

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Обавештење о избору најповољније понуде за јавне набавке спроведене у преговарачким поступцима без објављивања бр. Р-7/12- набавка  радова -  додатни  радови на замени неисправне (дотрајале) цевне мреже примарне инсталације на коју се прикључује новоизведена инсталација

Обавештење

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Обавештење о избору најповољније понуде за јавне набавке спроведене у преговарачким поступцима без објављивања бр. Р-1/12- набавка  радова -  НАСТАВАК РАДОВА  НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА РТС У Таковској бр. 8

Обавештење

_________________________________________________________________ 

08.08.2012. Обавештење о избору најповољније понуде за јавне набавке спроведене у преговарачким поступцима без објављивања бр. Д-17/12 - набавка  добара - ДОДАТНА НАБАВКА ERICSSON

Обавештење

_________________________________________________________________

06.08.2012. Обавештење о закљученом уговору у другој фази рестриктивног поступка за јавну набавку добара бр. Д-18/12 - ЛАПТОП, МОНИТОРИ, ШТАМПАЧИ. 

Обавештење

_______________________________________________________________________

06.08.2012  Обавештење о продужењу рока за јавну набавку добара у отвореном поступку: РТС бр. Д-14/12- дрвна грађа  за потребе РТС-а

Напомена: Рок за достављање понуда и јавно отварање понуда померен је на дан 08. 08. 2012

Обавештење

_________________________________________________________________

06.08.2012.  Обавештење о продужењу рока за јавну набавку добара у отвореном поступку: РТС бр. Д-14/12- тонери за потребе РТС-а

Напомена: Рок за достављање понуда и јавно отварање понуда померен је на дан 09. 08. 2012

Обавештење

_________________________________________________________________

02.08.2012. Обавештење о продужењу рока за јавну набавку добара у отвореном поступку РТС бр. Д-6/12 - СЕРВЕР - систем за припрему и емитовање информативног програма. 

Обавештење

English

_________________________________________________________________

24.07.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у отвореном поступку бр. У-1/12-  Консултантске услуге подршке, oптимизације и редизајнирање имплементираних функционалности SAP ERP система РТС-а 

Обавештење

_________________________________________________________________

24.07.2012.  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у преговарачком поступку бр. У-2/12- Услуга годишње подршке за SAP лиценце РТС.

Обавештење

_________________________________________________________________

16.07.2012. Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. д-20/12 - набавка добара - Стиропор за потребе РТС

Јавни позив

_________________________________________________________________

12.07.2012.  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности бр. д-15/12- kamkoderi dvcpro p2 formata.

Обавештење

_________________________________________________________________

09.07.2012. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-20/12 - Набавка добара - Дрвна грађа за потребе РТС-а.

Јавни позив

_________________________________________________________________

09.07.2012. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. д-14/12- Набавка добара - Тонери за потребе РТС.

Јавни позив

_________________________________________________________________

06.07.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-16/12- Набавка добара - Стативи за Камкодере.

Обавештење

_________________________________________________________________

06.07.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку  мале вредности бр. р-1/12- Замена оштећеног пода у простору возног парка у Кошутњаку

Обавештење

_________________________________________________________________

05.07.2012. Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку бр. Д-12/12- набавка  добара -  Пнеуматици за потребе РТС-а

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику бр. 064/2012 од 04.07.2012. године 

Јавни позив

_________________________________________________________________

05.07.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара велике вредности, у отвореном поступку   бр. Д-40/11- набавка  добара -  DVCPRO 50 MAGNETOSKOPI 

Обавештење

_________________________________________________________________

03.07.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-4/12- Намештај за опремање пословног простора у објекту РТС, Абердарева1

Обавештење

_________________________________________________________________

02.07.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности бр. р-18/12- набавка добара - Опрема за ОИ 2012 Flight Cas

Обавештење

_________________________________________________________________

02.07.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања бр. Р-3/12- Додатни радови на санацији и адаптацији објекта РТС на локацији Абердарева-Таковска

Обавештење

_________________________________________________________________

28.06.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-1/12- Набавка услуга - Услуге прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине.

Обавештење

_________________________________________________________________

28.06.2012 Одлуку о продужењу рока за ЈНВВ РТС бр. Д-11/12- Лична заштитна средства.

 Одлука

_________________________________________________________________

27.06.2012. Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара мале вредносту РТС бр. д-13/12- Дигитални аудио миксер

 Обавештење

_________________________________________________________________

27.06.2012 Јавни позив за за набавку добара у отвореном поступку , бр. Д-6/12- СЕРВЕР - СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ И ЕМИТОВАЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА. Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 062/2012 од 26.06.2012. године.

Напомена: Рок за достављање понуда и јавно отварање понуда померен је на дан 23. 08. 2012. 

Јавни позив на српском језику

Јавни позив на енглеском језику

_______________________________________________________________

26.06.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка - набавка бр. Д-43/11- по партији бр. 4 - Извори светлости и пратећи прибор: (Сијалице: са жарком нити, живине, халогене, лед, флуо, надградне уградне, декоративне, паник светиљке, рефлектори, сијалична грла, пригушнице, трафои,...) 

Обавештење

_________________________________________________________________

25.06.2012. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања бр. У-4/12 - AVID - техничка подршка и upgrade

 Обавештење

_________________________________________________________________

22.06.2012. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности - набавка добара бр. д-1/12 - Систем за унос П2 материјала

 Обавештење

_________________________________________________________________

21.06.2012. Oбавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без објављивања за јавну набавку услуга бр. У-4/12- AVID техничка подршка и upgrade

 Обавештење

_________________________________________________________________

21.06.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНВВ РТС бр. У-14/11 - Набавка услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

 Обавештење

_________________________________________________________________

21.06.2012 Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку , обликовану по партијама бр. Д-3/12- Резервни делови за музичке инструменте за Музичку продукцију РТС (Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 060/2012 од 20.06.2012. године)   

Јавни позив

_______________________________________________________________

19.06.2012. Јавни позив за ЈНМВ РТС бр. д-17/12 - набавка добара - Службена стилска одећа и обућа

Јавни позив

_______________________________________________________________

15.06.12 ПОЗИВ за подношење понуде за јавну набавку мале вредности - набавка добара бр. д-9/12- Потрошни материјал-молерско фарбарски материјали,боје,лакови,лепкови,цемент, гипс и др.  за сценску реализацију и грађевинско одржавање објеката.

Јавни позив  

_______________________________________________________________

07.06.2012.  Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-11/12 - Набавка добара - Лична заштитна средства

Јавни позив

_________________________________________________________________

06.06.12 Одлука о продужењу рока за набавку добара у отвореном поступку бр. Д-7/12- GSM LINKOVI

Одлука

_________________________________________________________________

05.06.2012. Одлукa о продужењу рока за ЈНВВ РТС бр. У-1/12- Консултантске услуге подршке, оптимизације и редизајнирања имплементираних функционалности SAP ERP система РТС-а

Одлука

_________________________________________________________________

01.06.2012. Одлука о продужењу рока за ЈНМВ РТС бр. д-3/12 - ОПТИЧКИ МЕДИЈИ (CD, DVD, BLU-RAY). 

Одлука

_________________________________________________________________

31.05.2012. Јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности бр. д-10/12-Опрема за контролу светла.

Јавни позив

_________________________________________________________________

31.05.2012. Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ РТС бр. d-34/11 - Набавка  добара - Резервни телетекст сервер са припадајућим софтвером.

 Обавештење

_________________________________________________________________

28.05.2012. Јавни позив за прикупљање понуда  зa ЈНМВ РТС бр. д-3/12- Оптички медији (CD, DVD, BLU-RAY)

Јавни позив

_________________________________________________________________

25.05.2012. Одлукa о продужењу рока за ЈНВВ РТС бр. У-1/12- Консултантске услуге подршке, оптимизације и редизајнирања имплементираних функционалности SAP ERP система РТС-а

Одлука

_________________________________________________________________

24.05.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. Р-8/11- Извођење радова на оспособљавању система К1 и К2 за климатизацију депоа филмског и видео материјала на другом спрату објекта ПЕЦ ТВ Београд у Абердаревој 1.

Обавештење

_________________________________________________________________

21.05.2012. Oбавештење о обустави поступка за јавну набавку добара мале вредности РТС бр. д-35/11 - Видео главе за SONY „C" VTR  машине

Обавештење

_________________________________________________________________

10.05.2012. Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку бр. Д-7/12- GSM линкови. Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 048/2012 од 10.05.2012. године 

Јавни позив

_________________________________________________________________

04.05.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. Д-39/11 - Батерија за камакодере.

Обавештење

_________________________________________________________________

30.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку добара у другој фази рестриктивног поступка бр. Д-45/11 - канцеларијски намештај и столице.

Обавештење

_________________________________________________________________

Јавни позив за подношење понуде за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку - набавка услуга бр. У-1/12 - Консултантске услуге подршке, oптимизације и редизајнирање имплементираних функционалности SAP ERP система РТС-а

Јавни позив објављен у Сл.гл. РС бр. 041/2012 од 27.04.2012. године

Јавни позив

_________________________________________________________________

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-25/11- Набавка и испоруку добара - МОНИТОРИ И ВИДЕО СВИЧЕРИ

Обавештење

_________________________________________________________________

23.04.2012. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-2/12 - Набавка добара - Професионалне траке - DVCPRO, MINI DV, LARGE DV, HDCAM, BETACAM и LTO-4

 Јавни позив

_________________________________________________________________

20.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-12/12- Набавка добара - ПЛАЗМА ДИСПЛЕЈ 85"

 Обавештење

_________________________________________________________________

17.04.2012. Обавештње о закљученом уговору за јавну набавку добара у Другој фази рестриктивног поступка бр. Д-42/11 - CISCO switchevi

 Обавештење

_________________________________________________________________

12.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-27/11- Набавка добара - Ситан потрошни канцеларијски материјал.

Обавештење

_________________________________________________________________

12.04.2012. Обавештењ о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности  бр. д-33/11 - НАБАВКА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ (МОДУЛИ, ПЕЧ ПАНЕЛИ, НАДЗИДНЕ КУТИЈЕ ..)

Обавештење

_________________________________________________________________

09.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-24/11 - Набавка добара - Батерије за потребе РТС - Партија 2 - Акумулаторске батерије.

Обавештење

_________________________________________________________________

06.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-24/11 - Набавка добара - Батерије за потребе РТС - Партија 1 - Алкалне, пуњиве и дугмасте батерије.

Обавештење

_________________________________________________________________

03.04.2012. Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку радова у другој фази рестриктивног поступка бр. Р-7/11 по партији бр. 1 - Грађевинско-занатски радови на санацији стана бр. 11 у Улици Илије Гарашанина бр. 12, власништво РТС 

Обавештење

_________________________________________________________________

28.03.2012. Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. Д-1/12 - Набавка добара - Папир и папирна конфекција

Јавни позив

_________________________________________________________________

 27.03.2012. Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. д-37/11- Набавка добара -ИП ТЕЛЕФОНИ.

 Обавештење  

_________________________________________________________________ 

22.03.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара спроведену у преговарачком поступку без објављивања бр. Дп-30/11 - TEHNIČKA NADOGRADNJA SD MPEG 2 EKSAJTERA (4 KOM) i HDMPEG 2 EKSAJTERA (2 KOM) 

 Обавештење

_________________________________________________________________ 

19.03.2012. Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности  - набавка добара бр. д-35/11 - ВИДЕО ГЛАВЕ ЗА SONY "C" VTR МАШИНЕ 

 Јавни позив

_________________________________________________________________ 

08.03.2012. Јавни позив за набавку добара у отвореном поступку бр. Д-40/11 - DVCPRO 50 МАГНЕТОСКОПИ 

Јавни позив је објављен у Сл.гл. бр. 016/2012 од 07.03.2012. године

 Јавни позив

_________________________________________________________________ 

05.03.2012. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања бр. У-11/11 - услуга техничке подршке система архивирања за software flashnet верзија 6 на бази  24/7

 Обавештење

_________________________________________________________________ 

01.03.2012. Обавештење о закљученом уговору за ЈН мале вредности бр. у-19/11 - Актуарска процена дугорочних примања запослених сагласно МРС 19 на дан 31.12.2011. год.

 Обавештење

_________________________________________________________________ 

01.03.2012. Обавештење о закљученом уговору за ЈН велике вредности бр. У-13/11 - Шпедиција за потребе РТС

 Обавештење

_________________________________________________________________ 

28.02.2012 - Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. у-20/11 - Хемијско чишћење и прање

 Обавештење

_________________________________________________________________ 

24.02.2012 - Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. д-32/11 - Пец каблови за рачунарску мрежу РТС-а

 Обавештење

_________________________________________________________________

22.02.2012 - Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр. д-28/11 - Коверте разних типова

 Обавештење

_________________________________________________________________

20.02.2012 - Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. Д-33/11 - Резевни делови за ДВЦ Про уређаје.

 Обавештење 

_________________________________________________________________

20.02.2012 - Обавештење о избору најповољније понуде у преговарачком поступку за ЈН бр. У-11/11 - техничка подршка система за архивирање за софтвере флешнет верзија 6 на бази 24/7.
 Обавештење

_________________________________________________________________

03.02.2012 Јавни позив за ЈНВВ РТС бр. У-14/11- Набавка услуга - Ангажовање радне снаге за обављање помоћних угоститељских, административно-техничких и физичких послова.

Јавни позив је објављен у Сл. гл. бр. 013/2012 од 24.02.2012. године.
 

Јавни позив

_________________________________________________________________

26.01.2012 - Обавештење о закљученом уговору за јнмв бр. д-18/11 - резервни делови и додатна опрема за рачунаре

 Обавештење

_________________________________________________________________

18.01.2012 - Претходни распис за набавку добара - Моторни бензини и средњи дестилати, мазут и уља, мазива и течности за заштиту и хлађење мотора.

 Обавештење

_________________________________________________________________

18.01.2012 - Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности - добра - ЈН бр. д-26/11 - Системи за унос П2 материјала.

 Обавештење

_________________________________________________________________

13.01.2012 - Обавештење о додели уговора у другој фази рестриктивног поступка за набавку радова по Партији бр- 3, тендер бр.  Р-6/11 -Замена дотрајале подне облоге Хојга новом ПВЦ облогом.

 Обавештење

_________________________________________________________________

11.01.2012 - Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. у-6/11, за набавку услуга - Припрема за штампу - израда ЦТП плоча и филмовање

 Обавештење

_________________________________________________________________

11.01.2012 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у Другој фази рестриктивног поступка за ЈН  бр. Д-41/11 - АУДИО, ВИДЕО УТП, ОПТИЧКИ, КОАКСИЈАЛНИ КАБЛОВИ, ЧИНЧЕВИ, КОНЕКТОРИ

 Обавештење

_________________________________________________________________

09.01.2012. - Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. д-20/11 - пратећа опрема за линк возила

 Обавештење

_________________________________________________________________

06.01.2012. -  Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ РТС бр. у-18/11- Набавка услуга - Услуге пореског саветника.

 Обавештење

_________________________________________________________________

06.01.2012. -  Обавештење о обустави поступка ЈНМВ РТС бр. у-17/11, за набавку услуга - Услуге прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине.

 Обавештење

_________________________________________________________________

04.01.2012. -  Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку за ЈНВВ бр. Д-34/11 - ХД САТЕЛИТСКИ РИСИВЕРИ И ЕНКОДЕРИ

 Обавештење

__________________________________________________________

субота, 25. мај 2024.
22° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије