Dositej – putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici

Zašto je srpski Sokrat u sedmoj deceniji svog života odlučio da živi u Trstu? Kakvi su njegovi odnosi sa srpskom trgovačkom zajednicom? S kim se upoznaje u Trstu i kakav mu je naum?

U Veneciji štampa svoju čuvenu pesmu pesmu „Vostani Serbie", ali zašto baš tamo? Kako se, uprkos finansijskom blagostanju za kojim je žudeo tokom života, ipak odlučuje da krene dalje?