Mira Adanja Polak: Ekskluzivno - Malagurski, vrlo lično

Kako je Boris Malagurski od detinjstva posmatrao svet oko sebe očima odraslog i odmeravao gde je ono dobro u ljudima.

Iselio se u Kanadu sa roditeljima i u novoj sredini samo nastavio opservaciju nove sredine u koju je došao da živi. Kao dečak bio je već u stanju da prepozna nove situacije da upoređuje. Sve je to beležio kamerom koju je imao još kao đak u Subotici. Po tome su ga zapamtili i njegovi drugovi.Obišao je mnogo zemalja mnogo toga video sa mnogim ljudima se susretao i razgovarao sa istom znatiželjom kao na prvim snimcima koje je poslao.

Srećem ga posle dugog niza godina danas kao afirmisanog autora koji sada sa suprugom i sinom živi u Beogradu.

Repriza, 13. mart u 05:05 i 13:05