Čitaj mi!

Čas anatomije: Kreativna industrija - mit ili realnost

Obećanje koje se nikada neće ispuniti ili stvaran svet oko nas... kako smo od kulturne stigli do kreativne industrije?

Novo izdanje emisije Čas anatomije propituje jedan od aktuelnih fenomena današnjice - nastanak, razvoj i budućnost kreativne industrije. Široko značenje pojma kulture kao civilizacijske tekovine kultivisanja čoveka i uslova za njegov opstanak, sužava se kada govorimo o umetnosti i njenim klasičnim oblicima.

Podrazumevana kao kreacija duha, umetnost je dugo opstajala mimo razmišljanja o važnosti njene materijalne vrednosti, ali sa nastankom i jačanjem tržišta u razvijenim zemljama, poput Engleske na primer, od devedesetih godina prošlog veka, sve više se govori o kulturi i umetnosti u kontekstu ekonomije jedne zemlje. Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac

Ideja, talenat i kreativnost, zajedničke klasičnim oblicima umetnosti, obeležje su i dizajna, arhitekture, marketinga... Teoretičari poput Teodora Adorna su još pedesteih godina prošlog veka u začecima razmišljanja o kulturnoj industriji videli samo manipulaciju masama u cilju očuvanja kapitala i obećanje koje se nikada neće ispuniti, ali, sa druge strane, ideja i talenat kao privatno vlasništvo, sa kraja prošlog i na početku našeg veka postaju važni činioci kreativne industrije.

Šta pojedinac, njegova ideja i talenat daju kontekstu u kojem nastaju, a šta kontekst omogućuje njima i na koji način ta razmena može da promeni svet u kojem živimo? Idemo li ka boljem ili gorem?

Gosti emisije su dramaturg Maja Pelević, producent Ustanove kulture Parobrod Zlatko Crnogorac i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević.

Urednice: Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac
Reditelj Filip Čolović