Filozofija i: Moral i pravo

Ovo izdanje emisije Filozofija i... posvećeno je jednom od najistaknutijih pravnih filozofa 20. veka, Herbertu Hartu.

Njegovo delo "Pojam prava" objavljeno 1961. godine postalo je pravi bestseler, i jedno od najznačajnijih dela pravne filozofije.

Analizirajući pravo, njegove okvire, domene, norme Herbert Hart zašao je u područje filozofije morala i filozofije politike.

Jedan od najvećih poznavalaca filozofije Herberta Harta u našoj zemlji jeste prof. dr Dejan Vuk Stanković, profesor Učiteljskog fakulteta Beogradskog univerziteta.

Jasmina Vujnović MiloševićJasmina Vujnović Milošević

U emisiji Moral i pravo profesor Stanković govori o životu Herberta Harta, koji je za vreme Drugog svetskog rata bio i član britanske obaveštajne službe, zašto je značajno delo "Pojam prava", kako nam pravo postaje jasnije, kakav je odnos prava, pravde i morala ali i koliki je uticaj filozofije u donošenju zakona i pravnih normi.

Urednik i autor emisije Jasmina Vujnović Milošević