Čitaj mi!

TV prozor

O prvom srpskom bukvaru

Na današnji dan, 1597. u Veneciji je štampan prvi bukvar na srpskoslovenskom jeziku

Srednjevekovno ćiriličko pismo u našim krajevima - Emisija govori o ulozi srednjovekovne pravoslavne crkve u očuvanju pismenosti i razvoju književnog jezika. U kratkom pregledu primenjenog ćiriličkog pisma u južnoslovenskim krajevima, u srednjem veku oseća se stvaralačka dimenzija prepisivača, pisaca, slikara, klesara, zlatara... koji su svom delu davali ličnu notu i obeležje vremena u kome su stvarali. Primeri ćiriličkog pisma su ne samo na ikonama, odevnim crkvenim predmetima, nego i na neobičnim mestima, nakitu, novcu, na predmetima za svakodnevnu upotrebu. U poslednjoj deceniji XV veka pojavljuje se prva štampana knjiga na srpskoslovenskom jeziku Oktoih ili Osmoglasnik. Bukvar Save Dečanca štampan u Veneciji 1597. smatra se prvim srpskim bukvarom sa svega četiri lista.

- Tekst kazuje Miloš Žutić
- Scenaristi Mirjana Milojković-Đorđević, Petar M. Teslić; reditelj Petar M. Teslić
- Proizvedeno 1981, Redakcija školskog programa, urednik Čedomir Mirković; reprizirano u "Trezoru" 29.09.2010, 26.12.2019, 20.02.2020.

Svetislav Cvijanović ili svetkovina knjige, iz serije Priče o uzvišenom - U emisiji govore prijatelji i učenici Svetislava Cvijanovića, zaljubljenika knjižarstva, čoveka koji je štampao prve knjige naših poznatih pisaca. Cvijanović je rođen u Baranji, živeo je i radio jedno vreme i u Zagrebu, a u Lajpcigu, centru knjižarstva učio je zanat. U Beogradu je otvorio knjižaru u Knez Mihailovoj ulici, a prva knjiga koju je izdao bila je knjiga Sime Matavulja.

- Učesnici: Desimir Lazarević, Ljubomir Durković Jakšić, Raško Dimitrijević, Velimir Gođevac, Borivoje Vulin
- Scenarista i urednik Vida Tomić, stručni saradnici Ljubomir Durković-Jakšić, Borivoje Vulin; reditelj Zoran Solomon
- Proizvedeno 1981, Redakcija obrazovnog programa, urednik Đoko Stojičić; reprizirano u "Trezoru"05.03.2007, 29.09.2010.