Čitaj mi!

Evropa i Srbi: Mala Srbija u Velikom ratu

Srpska istoriografija o Velikom ratu

Naš istaknuti storičar srednje generacije, Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU, govori o srpskoj istoriografiji o Velikom ratu. Čućemo odgovore na sledeća pitanja:
Da li se istoriografske predstave o Velikom ratu formiraju još tokom njegovog trajanja? Kakva je funkcija pamćenja rata, a kakva njegovog istraživanja u ratnim godinama? Koje su dominantne teme o kojima se pisalo? U kojoj su meri i na koji način politika i propaganda uticale na formiranje prvih istoriografskih predstava o Velikom ratu dok on još traje, ali i posle njegovog završetka? Da li se tih godina objavljuje i istorijska građa? Kakav je bio razvoj istoriografije o Velikom ratu u međuratnim godinama? Kakav je i koliki bio uticaj vojske na izučavanje Velikog rata? Šta su donela istraživanja srpskih istoričara, pre svega Vladimira Ćorovića? Kakav je komunistički pogled na Veliki rat u godinama pre i posle Drugog svetskog rata? Da li je sukob sa Informbiroom uticao na povećano interesovanje za Prvi svetski rat? U kom odnosu stoji istorijska nauka i Prvi svetski rat? Ko "otvara" te teme, zašto i kada? Koji su dometi srpske istoriografije o Velikom ratu?

Urednik i voditelj: Vojislav Laletin
Realizacija: Jelisaveta Janić