Trezor

Sto deset godina od rođenja reditelja i arhitekte Bojana Stupice

Bojan Stupica (Ljubljana, 1. avgust 1910 - Beograd, 22. maj 1970)

Bojan Stupica bio je pozorišni i filmski reditelj, scenograf, glu­mac i arhitekta. Izrazito je uticao na razvoj pozorišne umetnosti kod nas, a njegove režije bile su smele i maštovite. Sta­­tis­tika go­vori da je Bojan Stupica imao 116 pozorišnih režija u 15 po­zorišta u zemlji, 14 režija u inostranstvu, 2 filmske režije, 140 sce­no­gra­fi­ja, de­setak nacrta za kostime u zemlji i inostranstvu, 37 po­zorišnih i 5 fil­mskih uloga, bavio se prevođenjem i drama­tur­gi­jom. Kao ar­hi­tekta adaptirao Manjež za Jugoslovensko dramsko pozorište i Ate­lje 212 u staroj zgradi "Borbe", projektovao prvobitnu zgradu Ate­ljea 212 i Malu scenu JDP koja sada nosi nejgovo ime. Bio je profesor na tri visoke po­zo­riš­ne škole: u Ljubljani, Beo­gra­du i Zagrebu.

Slušaj, ja ne volim dijetalno pozorište - TV portret Bojana Stupice realizovan je prema tekstu Ljubomira Draškića Jedan dan sa Bojanom Stupicom objavljenim u Zborniku Pozorišnog muzeja, a korišćeni su svi dokumentarni materijali sa Stupicom koje je sačuvala Televizija Beograd. Tekst kazuje Ljubomir Draškić.

- Scenaristi Mira Otašević & Bojana Andrić; snimatelj zvuka Milan Utržan; digitalni efekti Biljana Kunijević, grafička obrada Zoran Peković, sekr. režije Milka Danilović, montažer Dušan Založnik, reditelj Milan-Peca Nikolić
- Premijerno emitovano u ciklusu "Umetničko veče" 02.12.1995; Redakcija igranog programa, urednik Milovan Vitezović; reprizirano u "Teveteci" 25.08.1998; u "Trezoru" 22.04.2002, 23.05.2005. i 30.07.2010.

Prvi dobitnik nagrade "Bojan Stupica" - odlomak iz druge epizode serije Pozorišni praktikum, koja je svojevrstan portret Ljubomira Draškića. Ljubomir Draškić je prvi dobitnik nagrade "Bojan Stupica", za režiju predstave Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji Bore Ćosića; 1971. godine. Ljubomir Draškić govori o svojim studentskim danima, druženju i radu sa Bojanom Stupicom i svojoj predstavi Marija Stjuart u kojoj je glavnu ulogu igrala Svetlana Bojković.

- Učesnik: Ljubomir Draškić, reditelj
- Producent Vladimir Milenković, snimatelj Aleksandar Stipić, montažer Miša Jevtić, autor i reditelj Branko Kičić
- Proizvedeno 1999, Producentska kuća MTM i Televizije Beograd; reprizirano u "Trezoru" 23.05.2005.

Petak, 31.07.2020. na RTS SVET u 23.30

O programu, autorima i urednicima, proslavljene Redakcije programa iz kulture urednice Zore Korać

Od kališta do livada Henrija Mura, Vreme televizije, 27. epizoda - Redacija programa za kulturu Televizije Beograd, koju vodi Zora Korać, u periodu od 1977. do 1980. godine postiže neke od najzapaženijih rezultata. Ovo razdoblje karakteristično je po nekoliko dobro profilisanih programskih celina. To su, između ostalog, hronike značajnih kulturnih i umetničkih događaja. Prednjačila je od ranije uvedena Hronika FEST-a, čiji je začetnik Slobodan Novaković, a uvodi se i Hronika BITEF-a, koju vodi Feliks Pašić i Hronika Sterijinog pozorja, koju vodi Slobodan Selenić. Poseban doprinos programu iz kulture daje serija Međutim Feliksa Pašića. Tih godina razvija se i televizijski esej, najmlađi žanr televizijske publicistike. Prvi televizijski esej u programu Televizije Beograd je serija Muharema Pervića Kako se kalio čelik, o prvim godinama posle II svetskog rata u režiji Gorana Paskaljevića i u interpretaciji glumca Ljube Tadića, a najzapaženiji rezultat u tom žanru predstavlja serija Vreme netrpeljivih profesora Andreja Mitrovića u režiji Petra Nedeljkovića, u kojoj se prate previranja u umetnosti između dva rata u kontekstu tadašnjih političkih zbivanja. U programima iz kulture Televizije Novi Sad zapažena je serija Radomira Subotića od više desetina emisija posvećena kulturama zemalja u razvoju, emisija Božidara Kalezića o slikaru Milanu Konjoviću, kao i emisija Na livadama Henrija Mura, Stevana Stanića i snimatelja Slavuja Hadžića.

- Učesnici: Zora Korać, Slobodan Novaković, Feliks Pašić, Slavuj Hadžić, Radomir Subotić, Muharem Pervić, Andrej Mitrović, Božidar Kalezić
- Scenarista dr Miroslav Savićević, voditelj Mića Orlović, reditelj Nikola Lorencin
- Premijerno emitovano 29.10.1998, Redakcija za istoriografiju, urednik dr Miroslav Savićević Savićević i Redakcija dokumentarnog programa, urednik Božidar Nikolić; reprizirano "Trezoru" 03.03.2003. i 04.09.2014. (RTS SAT)