Prva bašta Srbije

Kačarevo

Dve porodice se veoma dobro znaju i žive samo par stotina metara jedni od drugih u mestu Kačarevo!

Oni su nama poslali spisak biljaka sa kojima bi želeli da preurede svoje dvorište i za koje veruju da će im omogućiti pobedu.

Mi ćemo ćemo se potruditi da im sve donesemo sa spiska, ako nešto zaboravimo, nadajmo se da nam neće zameriti.

RTS 1, nedelja 24. maj. Reljići protiv Atanasovih!