RTS Nauka: Programska šema - petak, 12. feb 2021

06:12
Nauka 50:Inernet
06:36
Filozofija i...Fenomenologija Edmunda Huserla
07:00
Radoznali:Sedma emisija,r
07:24
Radoznali:Osma emisija,r
07:48
Znamenja moravske Srbije:Lazarev grad
07:54
Dobro je ... Dobro je znati:Rađati
08:21
Da li znaš: Da li se bajke koriste u psihoterapiji
08:30
Moja draga prijateljica nauka: 10. epizoda Sa Vladanom Vuletićem,r
08:55
Znakovi vremena:Zavadi pa vladaj
09:00
Veliki sistemi:1.emisija
09:48
Čovek i kamen:Rajkova Pećina
10:03
Arhitektura danas:Kula Nebojša
10:31
Kvadratura kruga:Emisija o Dositeju Obradoviću
10:58
Naučni intervju:Sedrik Vilani
11:12
Naučni kafe:Pogled u nano laboratoriju
11:42
Filozofija i...Fenomenologija Edmunda Huserla
12:07
Rečnik ekologije:Autotrofni organizmi
12:11
U svetu digitalnih mogućnosti: U susret 5G tehnologiji
12:36
Nauka 50:Inernet
13:00
Moja draga prijateljica nauka:10. epizoda Sa Vladanom Vuletićem,r
13:25
CPN Kit Devlin, matematičar
14:23
Istorija nauke:Atanasije Nikolić
14:35
Znakovi vremena:Zavadi pa vladaj
14:40
Čovek i kamen:Rajkova Pećina
15:00
Radoznali:Deveta emisija
15:24
Radoznali:Deseta emisija
15:48
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija
16:18
Razotkrivanje zaborava
16:20
Nauka 50:Rak
16:46
Filozofija i...Martin Hajdeger
17:10
Da li znaš:Da li pamtimo samo određene snove
18:43
Istorija nauke:Mileva Marić Ajnštajn
18:54
Zelene zablude:Ledeno doba
19:00
Radoznali:Deveta emisija,r
19:24
Radoznali:Deseta emisija,r
19:48
Beogradsko blago:Minijaturne knjige u NB
19:56
Obrazovno ogledalo:Istorija arhitekture, 01
20:24
Naučni intervju:Pametni gradovi – Prof . Gifinger
20:47
Pitajte prirodu
21:00
Naša istorijska avangarda:Glavom kroz zid
21:31
Projekat sutrašnjica:Četrdeset osma emisija
21:57
Sudbina vasione:1 ep
22:35
Naučni leksikon:Rano hrišć., Medijana, PMS, reklama i okruženje, epistem.
23:00
Najveće tajne svemira:Prva emisija,r
23:43
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija,
23:47
Tehnologije i mi:Ekološki inžinjering i upravljanje otpadom, 1
00:13
Razotkrivanje zaborava
00:15
Nauka 50:Rak
00:41
Filozofija i...Martin Hajdeger
01:05
Da li znaš:Da li pamtimo samo određene snove
01:11
Naučni kafe:Opasnost od sunčevog sitema
01:55
Obrazovno ogledalo:Istorija arhitekture, 01
02:24
Zelene zablude:Ledeno doba
02:30
Naša istorijska avangarda:Glavom kroz zid,r
03:01
Istorija nauke:Mileva Marić Ajnštajn
03:12
Naučni intervju:Pametni gradovi – Prof . Gifinger
03:35
Beogradsko blago:Minijaturne knjige u NB
03:43
Pitajte prirodu
03:56
Sudbina vasione:1 ep
04:09
Trag u prostoru:Sedam života kućice na Drini
04:34
Naučni leksikon:Rano hrišć., Medijana, PMS, reklama i okruženje, epistem.
05:00
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija
05:04
Obrazovno ogledalo:Istorija arhitekture, 01
05:33
Da li znaš: Da li pamtimo samo određene snove
05:39
Naučni kafe:Opasnost od sunčevog sitema