RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 11. feb 2021

06:00
RTS ordinacija
06:55
Zelene zablude:Vulkani
07:00
Radoznali:Peta emisija
07:24
Radoznali:Šesta emisija
07:48
U svetu digitalnih mogućnosti : Dostignuća državne uprave
08:14
Razotkrivanje zaborava
08:16
Naučni kafe:Imunski odgovor
08:47
Čovek i kamen:Taorska
09:00
Kineski mega projekti :Divovska vetroturbina na otvorenom moru,r
09:50
Istorija nauke:Mihailo Petrović Alas
10:00
Svet budućnosti:Prva emisija
10:44
Parkovi prirode:Stara Tisa
11:08
Arhitektura danas:Arhitektura danas
11:33
Nauka 50:Čip
11:58
Da li znaš:Da li se može izmeriti stres
12:03
Filozofija i...Filozofija i Jung
12:29
Profesionalci:Stručnjaci NBS
12:59
Trag u prostoru:Šuma u lancu nadzora
13:30
Naučni leksikon:Arheologija, fiziologija, psihoanaliza
13:55
Eko art :Cveće
14:09
Istorija nauke:Mihailo Petrović Alas
14:19
Naučni kafe:Imunski odgovor
14:50
Da li znaš:Da li se može izmeriti stres
15:00
Radoznali:Sedma emisija
15:24
Radoznali:Osma emisija
15:48
Rečnik ekologije:Autotrofni organizmi
16:17
Elementi:Živa
16:19
Nauka 50:Inernet
16:43
Filozofija i...Fenomenologija Edmunda Huserla
17:08
Znamenja moravske Srbije:Lazarev grad
17:13
Dobro je ...Dobro je znati:Rađati
17:40
Znakovi vremena:Zavadi pa vladaj
17:45
Čovek i kamen:Rajkova Pećina
18:49
Istorija nauke:Atanasije Nikolić
19:00
Radoznali:Sedma emisija,r
19:24
Radoznali:Osma emisija,r
19:48
Da li znaš:Da li se bajke koriste u psihoterapiji
20:47
Naučni intervju:Sedrik Vilani
21:25
CPN Kit Devlin, matematičar
22:23
Elementi:Živa
22:55
Rečnik ekologije:Autotrofni organizmi
23:00
Veliki sistemi:1.emisija
23:48
Elementi:Živa
23:50
U svetu digitalnih mogućnosti: U susret 5G tehnologiji
00:15
Nauka 50:Inernet
00:39
Filozofija i...Fenomenologija Edmunda Huserla
01:04
Znamenja moravske Srbije:Lazarev grad
01:10
Dobro je ... Dobro je znati:Rađati
01:37
Naučni intervju: Sedrik Vilani
01:51
Arhitektura danas:Kula Nebojša
02:19
Istorija nauke:Atanasije Nikolić
02:30
Moja draga prijateljica nauka:10. epizoda Sa Vladanom Vuletićem,R
02:55
CPN:Kit Devlin, matematičar,R
03:53
Da li znaš:Da li se bajke koriste u psihoterapiji
03:58
Čovek i kamen:Rajkova Pećina
04:13
Znakovi vremena:Zavadi pa vladaj
04:18
Ekologija materijala:Drvo
04:46
Naučni kafe:Pogled u nano laboratoriju
05:16
Kvadratura kruga:Emisija o Dositeju Obradoviću
05:43
Rečnik ekologije:Autotrofni organizmi
05:47
U svetu digitalnih mogućnosti: U susret 5G tehnologiji