RTS Drama: Programska šema - petak, 10. maj 2019

06:00
Kir Janja, TV teatar, r.
07:35
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
07:40
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
08:26
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
08:30
Komšije, 2-25, r.
12
09:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
10:09
Više od igre, r.
12
12:00
Kir Janja, TV teatar, r.
13:35
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
13:40
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
14:26
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
14:30
Komšije, 2-25, r.
12
15:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
16:09
Više od igre, r.
12
20:43
Moj lični pečat – Božidar Mandić
20:48
Čizmaši, 12-12
12
21:44
Moj lični pečat – Ivica Klemenc
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Stanoje Stanojević, r.
01:15
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
01:20
Ono kao ljubav, 19-20, r.
12
02:01
Ono kao ljubav, 20-20, r.
12
02:43
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
02:48
Čizmaši, 12-12, r.
12
03:44
Moj lični pečat – Ivica Klemenc, r.
03:50
Otelo, TV teatar, r.