RTS 3: Programska šema - subota, 21. mar 2020

08:00
Srpski jezik I razred
08:35
Matematika I razred
09:10
Srpski jezik II razred
09:45
Matematika II razred
10:20
Srpski jezik III razred
10:55
Matematika III razred
11:30
Srpski jezik IV razred
12:05
Matematika IV razred
12:40
Matematika V razred
13:15
Istorija V razred
13:50
Srpski jezik VI razred
14:25
Matematika VI razred
15:00
Matematika VII razred , r.
15:35
Biologija VII razred
16:10
Srpski jezik VIII razred
16:45
Matematika VIII razred
17:20
Hemija VIII razred
17:55
Srpski jezik I razred, r.
18:15
Matemtika I razred, r.
18:50
Srpski jezik II razred, r.
19:25
Matematika II razred, r.
20:00
Kultura podneblja: Madžuli-zemlja vode i monaha, 15-16
20:53
Kimči porodica, 6-24
21:59
Marijinski teatar: Gala koncert
01:05
Autoporetet-portret umetnika u mladosti: Boris Liješević
01:38
Marijinski teatar: Gala koncert, r.
03:49
Svet bonsaija, 7-8, r.
04:21
Kultura podneblja: Madžuli-zemlja vode i monaha, 15-16, r.