RTS 3: Programska šema - utorak, 27. sep 2022

06:55
United We Stream – Balkan: Cuban chembers of commerce, r.
08:12
MVA 2021: Nagrađeni 16-16, r.
08:40
Paleta kulturnog nasleđa: Kostimograf Milanka Berberović, r.
09:05
Beogradska filharmonija: Veliki koncert za fagot, 1 deo, r.
09:40
Teatrologike: Svetozar Cvetković, r.
10:15
Big bend RTS i Mario Gonci, 1. deo, r.
11:10
Hajdučija u Srbiji: Hajdučija između dva rata, 4-7, r.
11:40
U potrazi za savršenim sportistom, r.
12:35
Predmeti i slava: Sunce Tome de Purkerija, 11-20, r.
12:40
TV lica: Muzičari kao sav normalan svet, 1. deo, r.
13:25
Muzzik top 20, r.
14:45
United We Stream – Balkan: Cuban chembers of commerce, r.
16:01
Muzzik magazin
18:42
Opasna igra, 16-20
12
19:30
Dnevnik 2 na znakovnom jeziku
23:20
12
01:26
Ostavi sve i čitaj: Vladimir Kostić, r.
01:55
Muzzik magazin, r.
02:30
Orkestar sveta: Terema, 1. deo, r.
03:05
Život sa muzikom: Olivera Miljaković, r.
03:35
Predmeti i slava: Duh Marion Kotijar, 12-20, r.
03:40
Nekoliko tura sa Šejnom Makgaunaom, r.
12
05:45
Dragi drugovi, r.
12