RTS 3: Programska šema - petak, 22. mar 2019

06:22
Strej Dog koncert
07:16
Evropa kroz koncerte, r.
08:05
Bunt, r.
08:39
Hilandarske priče: Loza Svetog Simeuna, r.
09:09
RTS Trezor: Dijagonale: Dubrovnik, r.
09:40
RTS Trezor: Karavan-Grmeč, r.
11:02
Paleta kulturnog nasleđa: Gvozdeni cvet u pokretu, r.
11:17
Portret Konstantina Babića, r.
12:07
Odliv mozgova: Ana Čavić, r.
12:07
Odliv mozgova: Ljiljana Otašević, r.
12:39
Put u budućnost: U potrazi za razlogom slike-Novo je moderno, 7-13, r.
13:15
Autoportret: Portret umetnika u mladosti – Boris Liješević, r.
13:49
Velika iluzija, r.
14:22
Strej Dog koncert, r.
15:16
Evropa kroz koncerte, r.
16:05
Kulturni centar
17:01
RTS Život: Zadnja kuća Srbije-Rača Kragujevačka
17:26
RTS Život: Kvadratura kruga
17:56
Likovna kolonija: Pavle Vasić
18:15
Afera, 33-42
12
19:39
Ekskluzivno: Retko viđeno na sceni-Dimitris Papajoanu
21:05
Paleta kulturnog nasleđa: Učenici Lazara Vozarevića
21:23
Plima, 10-20
12
22:08
Beži dečko, beži
12
00:05
Kulturni centar, r.
01:01
RTS Život: Zadnja kuća Srbije-Rača Kragujevačka, r.
01:26
RTS Život: Kvadratura kruga, r.
01:56
Likovna kolonija: Pavle Vasić, r.
03:13
Gradske priče: Priča o bluzu, 2-3, r.
03:41
Ekskluzivno: Retko viđeno na sceni-Dimitris Papajoanu, r.
05:10
Gidon Kramer: Povratak Bahu, r.
05:13
Paleta kulturnog nasleđa: Učenici Lazara Vozarevića, r.
05:34
SO i Hor RTS-a: Stjepko Gut – Srpska simfonijska džez svita