Читај ми!

Наука 2020: Теразије

Значај и улогу које су Теразије задобиле у животу Београда, дугују води.

Теразијски плато заузима изванредну позицију и одличну висинску коту на Београдској греди, те је био идеална траса за две главне водоводне линије које су напајале варош. Ту је била постављена највећа и главна црпна станица. Те специјалне уређаје за воду, Турци су називали теразијама, па одатле потиче и само име овог централног дела данашњег Београда.

Говоримо о томе како су се Теразије развијале протеклих 150 година, које архитекте су дале печат грађевинама које и данас красе овај део града.