Читај ми!

Кућа науке

Катедра за процесну технику Машинског факултета у Београду

Студенти који желе да стекну знања применљива у хемијској и петрохемијској индустрији, прехрамбеној индустрији, црној и обојеној металургији, "великој" енергетици, након завршене друге године основних студија уписују смер Процесна техника, на Машинском факултету у Београду.

Њихов задатак, након стицања дипломе, биће да воде индустријски процес, уз стално унапређивање енегетске ефикасности и смањење негативног утицаја на животну средину.

Посебно усмерење Процесна техника, на Машинском факултету у Београду, установљено је 1966. године. Професори Милан Антић и Драгутин Поповић, сматрали су да због интензивног развоја индустрије у тадашњој држави, Машински факултет треба да школује посебан профил инжењнера оспособљених за истраживање, пројектовање, конструисање, одржавање и експлоатацију машина и сложених постројења која се користе на све ширем подручју индустрије.

Од оснивања, на овом смеру који се данас зове Модул за процесну технику, дипломирало је више од 1600 инжењера. Они су се запослили делом у производњи у нашим фабрикама, затим у пројектантским и инжењеринг организацијама, органима државне управе, као и у настави на другим факултетима и високим школама.

Студенти који се одлуче да упишу и заврше смер Процесна техника на Машинском факултету у Београду развијаће креативност и вештине за решавање проблема и понети квалитетна знања применљива у модерној инжењерској пракси. Због тога су инжењери школовани у овој Кући науке, веома цењени и лако налазе запослење. Заправо, нема незапослених инжењера са овог смера.

У емисији Кућа науке - Катедра за процесну технику Машинског факултета у Београду представљамо истраживаче-наставнике и сараднике ове катедре и њихов рад. Њихова инспирација су индустријски процеси и њихово унапређивање због заштите животне средине, као и рад са студентима и основна научна истраживања. Своја сазнања представљају кроз објављивање радова у научним часописима, на научним скуповима, едукацијама и курсевима. Део тога поделили су и са нама.