Трезор: Време телевизије

Драмске и хумористичке серије седамдесетих

Прати се репертоар драмских и хумористичких серија од 1972. до 1976. године. који се заснива на неговању три основна тематска круга: књижевне баштине, револуционарних традиција и НОБ и савремене тематике.

Хумористичке серије налазе се, пак, на прекретници, често под ударима тзв. идејне критике. Од драмских серија овог времена пажња се усмерава на Песму по роману Оскара Давича, Отписане Драгана Марковића, Салаш у Малом Риту Арсена Диклића, Димитрија Туцовића Милована Витезовића, Београдске приче по приповеткама Вељка Петровића.

Од хумористичких серија у епизоди су се нашли Грађани села Луга Жике Лазића, Камионџије Гордана Михића, Филип на коњу по роману Васе Поповића, Позориште у кући Новака Новака и Грлом у јагоде Срђана Карановића.

Учествују: редитељ Живојин Павловић, сценаристи Драган Марковић, Милован Витезовић, Новак Новак; сниматељ Славко Алексијевић, глумац Бранко Цвејић

Сценариста др Мирослав Савићевић, водитељ Мића Орловић, редитељ Никола Лоренцин