Читај ми!

Модерни нихилисти

"Видео сам откопане гробове из петог века пре Христа. У њима су били још увек видљиви трагови главних костију и наслућивале се основне линије људског лика. У мени се јавило незадовољство као над неуспелим делом или недовршеним послом. Човек треба да нестане без трага."

Ова реченица нобеловца Иве Андрића из збирке Знакови поред пута, свакако је знаковита представе фигуре Писца, не само Андрића, не само нобеловца, већ Писца и Уметника, који у свом искуству сабира искуство целине. Оно је, дакако, условљено временом и догађајима у времену и има стваралачки или њему супротан потенцијал. Довољна је само једна оваква реченица да покрене питање креативног и деструктивног нагона у човеку али пре свега, како та двострукост опстаје кроз време и није ли оно најпре историја нихилизма или историја креције.

Савремена New age филозофија тврди да воли живот, воли креацију али надасве, прогрес, здравље, младост и лепоту. Да ли је заиста тако и није ли та модерна "воља за животом" само друго лице паничног страха од смрти на узбурканој Планети. Да ли је савремени човек ближи егзистенцијализму или нихилизму и да ли нихилизам који се у једној својој форми испољавања јавља као негација постојећег, нужно значи и негацију живота самог? Какви су модерни нихилисти?

Гости Часа анатомије на тему модерних нихилиста су филозоф Дамир Смиљанић, теолог Благоје Пантелић, писац Енес Халиловић и уметник Божидар Мандић

Уредница: Марија Ненезић
Режија: Маја Мандић