Читај ми!

Приче о Фројду

"У средишту душе", мини серијал о Сигмунду Фројду, говори о творцу психоанализе, научнику који је имао моралне и интелектуалне храбрости да продре у магловити свет несвесног и одгонетне његов немушти језик.

Поводом 160 година од Фројдовог рођења, Редакција школског програма приказује три играно-документарне емисије намењене пре свега ученицима средњих школа али и свима онима који су заинтересовани за рад утемељивача психоанализе. Циљ ове мини серије јесте да упозна гледаоце са основним поставкама теорија Сигмунда Фројда и побуди њихово интересовање за даље самостално истраживање и учење. У емисијама се говори о тесној испреплетености Фројдовог приватног и професионалног живота, друштвеним приликама у којима је живео и најзначајнијим теоријама и случајевима који су довели до прекретнице у разумевању људске психе.

У трећој емисији говори се о Едиповом комплексу и контравезним теоријама о сексуалности и агресивности.

Иако је у своје време био оспораван, неприхваћен и непризнат од тадашње званичне науке, величина дела Сигмунда Фројда видљива је и данас у скоро свим доменима људске духовне и практичне делатности.

Сценарио: Проф. др Жарко Требјешанин
Уредник: Блаженка Бијелић
Редитељ: Тања Феро
Фројда тумачи: Бранко Балетић